Ticība un kalpošana


Cena:
Cena ar atlaidi€3,95

Apraksts

Šo grāmatu esmu sarakstījis un tajā ievietoto informāciju sakrājis savas ticības dzīves laikā, kurā jau esmu vairāk nekā septiņus gadus kalpojis Tam Kungam ar Viņa evaņģēlija sludināšanu. Es kalpoju Dievam garīgā darbā citiem par svētību ar to dāvanu, ko Tas Kungs man ir devis (1.Pēt. 4:10-11). Dievs manu dvēseli ir atpestījis un caur Savu žēlastību ļāvis tālāk man piedzīvot Savu dārgo un svēto apsolīšanu (Ap d.2:39) un ir kristījis mani ar Savu Svēto Garu. Viņš ir mācījis mani saprast Savu Dzīvības Vārdu un tā patiesības. Esmu šeit aprakstījis dažus svarīgus ticības dzīves jautājumus, kas, kā ceru, citiem ticīgajiem dos svētību un palīdzēs pareizi saprast Dieva Vārdu un īstenot to savā ticības dzīvē. Patiesībā Kristus evaņģēlija darbs visiem patiesajiem ticīgajiem ir jāveic kopīgi, jo mēs visi esam viena miesa Kristū.

Šī grāmata ir domāta un rakstīta ticīgo garīgās dzīves pieaugšanas mērķim - kā ieiet pareizā un veselīgā svētdzīvē kopā ar Kristu. Dieva Vārds un izskaidrotās mācības ir vajadzīgs lasīt tamdēļ, lai ticīgie pareizi izprastu savus garīgos pienākumus. Bet es gribu teikt, ka tas vien vēl nedos garīgo pieaugšanu. Lai ticīgais varētu garīgi pieaugt, viņam dzīvē ir vajadzīgas divas lietas: Dieva Vārda lasīšana un lūgšana. Kā garīga barība Dieva Vārds ir maize (Jāņa 6:50), un Svētais Gars ir ūdens (Atklāsme 22:17).

Šo grāmatiņu esmu sarakstījis lielākoties no sevis, tomēr dažas lietas esmu paņēmis no citu Dieva svētītu kalpu mācībām. Tā ir rakstīta ar lūgšanām un gavēšanu, lai atbrīvotu patiesas Dieva svētības tiem, kas to lasīs.

Jānis Kadeģis

Produkta informācija

Veids: Grāmatas
Autors/i: Jānis Kadeģis
Izdevniecība: Viņa Vārds Manī
Valoda: Latviešu
Vākojums: Mīkstie vāki
Lappuses: 102
Gads: 2014
Izmērs: 14 x 20

iesakām apskatīt

Nesen skatītās