Patvarīgie aizstāvji un starpnieki


Cena:
Cena ar atlaidi€1,50

Apraksts

"Jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem - Kristus Jēzus, kas sevi pašu ir nodevis par atpirkuma maksu par visiem" (1. Tim 2:5-6)
"Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana" (Ap.d. 4:11-12)

Autora atbilde teoloģijas studentam attiecībā uz patvarīgu svēto funkciju uzņemšanos Draudzē par garīgās varas tālāknodošanu un grēku piedošanu.

Dārgais draugs!
Atvainojos, ka esmu kavējies ar atbildi. Iemesls tam ir tāds, ka vēlējos pasniegt atbildi uz tavu vēstuli caur mūsu žurnālu, jo tavi jautājumi noteikti interesēs vēl kādus citus cilvēkus.
Tu raksti: "Viss žunālā 'Dzīvības Saule' (Nr.1) ievietotais materiāls ir pamatots Svētajos Rakstos," bet tikai daži vārdi no tava raksta: "Ko nozīmē sekot Jēzum" neatbilst Jēzus Kristus mācībai, un proti: "Tāpat nevienam nav tiesības Dieva vietā piedot grēkus un pasludināt grēku piedošanu" (Jāņa 20:23).
Dārgais draugs! Izpētīsim šo visai strīdīgo jautājumu Kristus patiesības gaismā- vienkārši un bez kādas piekasīšanās, atmetot visus mūsu personīgos uzskatus un pārliecību. Uzmanīgi un visā dievbijībā ieklausīsimies, ko mums saka Dieva Vārds, un tad pieņemsim Patiesību tā, kā to mums atklāj tas Kungs. Es paļaujos uz tavu ieklausīšanos un padevību Dieva Vārdam, kas priekš mums, ticīgajiem, ir vienīgā autoritāte un garīgās dzīves pamats.
Kādā nozīmē tu atrodi manus vārdus kā pretrunīgus mūsu Kunga sacītajiem vārdiem? Minētais raksts "Ko nozīmē sekot Jēzum?" mani izaicināja soli pa solim atsegt Kristus ceļu, kā tas ir parādīts Dieva Vārdā. Runājot par to, ka mums nav citu starpnieku un aizlūdzēju kā Jēzus, es tā apstiprināšanai pasniedzu apustuļa vārdus: "Jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem - cilvēks Kristus Jēzus, kas Sevi pašu ir nodevis par atpirkuma maksu par visiem" (1.Timotejam 2:5-6). Un vēl: "Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana" (Apustuļu d.4:11-12). Kā redzi, mani vārdi un apustuļa vārdi ir vieni un tie paši. Kā pēc jēgas, tā arī pēc iekšējā garīgā satura mani vārdi nekādā ziņā nav pretrunā ar apustuļa vārdiem. Apustuļa vārdi nevar būt pretrunā ar mūsu Pestītāja vārdiem, jo viņi paši bija Jēzus Kristus mācības saņēmēji un liecinieki. Bez tam apustuļi pastāvīgi atradās Dieva Gara vadībā, kas tiem atgādināja visu, ko viņiem teica Jēzus Kristus Savas zemišķās dzīves laikā (Jāņa 14:26).
Uz kāda pamata tu tagad apgalvo, ka mani vārdi ir pretrunā ar mūsu Kunga vārdiem? Mani vārdi varēja būt pretrunā tikai manis pieminētajiem apustuļa vārdiem, bet nekādā ziņā Jēzus Kristus vārdiem. Rīkojoties pēc taisnības, tev bija jāsaka, ka tu nepieņem par patiesību apustuļu mācību, jo tā, lūk, pretojas taviem uzskatiem un tavu domubiedru mācībai. Tas būtu taisnīgi! Ja tu pieņemtu apustuļu mācību, tad tev neienāktu prātā doma mani vainot pretrunīgumā: Jēzus Kristus un apustuļu mācība ir viens un tas pats kā pēc garīgās būtības, tā arī pēc tās mērķiem un virziena. Kā viena, tā otra mācība ir stingri vienā un tajā pašā garā. Patiesi, garīgas pretrunas Dieva Vārdā mēs neatrodam tikai pie viena noteikuma: ja pieņemam visus Svētos Rakstus un tos saprotam garīgi, kā tos būtu jāsaprot saskaņā ar Dieva Vārda norādījumiem (2.Korintiešiem 3:6). Ticīgajiem visus Svētos Rakstus ir jāpieņem kā Dieva Vārdu, kā visaugstāko autoritāti (2.Pētera 1:19-21; 2.Timotejam 3:16; Efeziešiem 4:12), tos neizraujot no konteksta un arī nepievienojot tiem klāt neko cilvēcīgu, lai sevi nepakļautu Die¬va dusmām (5.Mozus 4:2; Galatiešiem 1:8-9).
Es vēlreiz apstiprinu Dieva Vārda patiesību: starp Dievu un cilvēkiem nav un nedrīkst būt nekāda cita starpnieka un aizstāvja kā tikai Kristus. Vai tu tam tici? Ja tici, tad nestrīdies un pieņem Patiesību: Šī Patiesība ir no Dieva un tai ir Dieva Vārda pamats. Ar šīs Patiesības pārkāpšanu mēs atsakāmies no veselas rindas citu Dieva Vārda tekstu, kas no jauna apstiprina šo pašu Patiesību.
Tavas mācības apgāšanai, kas saka, ka apustuļi sniedza cilvēkiem, kas nāca no pasaules, grēku piedošanu, piedāvāšu pierādījumus no Svētajiem Rakstiem...

Produkta informācija

Veids: Brošūra
Autors/i: M.P. Smirnovs
Izdevniecība: Viņa Vārds Manī
Valoda: Latviešu
Vākojums: Mīkstie vāki
Lappuses: 53
Gads: 2008
Izmērs: 9 x 15

iesakām apskatīt

Nesen skatītās