Kā iegūt pārliecību par glābšanu


Cena:
Cena ar atlaidi€1,35

Apraksts

Kas Tev liecina par Tavu izglābšanu? Kā pārliecināties par savu nākotni?

Kad mēs tiekam izglābti, mēs to zinām. Kā gan citādi mēs varētu liecināt par Kristu? Bībele runā apstiprinoši. Tā neliek šaubīties. Kad mēs to lasām, tā mūs pārliecina. Mans tautietis Mārtiņš Luters reiz teica: "Svētais Gars nav skeptiķis". Tas neliek šaubīties.

Dieva apsolījumi ir "jā un āmen!" un nevis "nē un varbūt". Evaņģēlija bazūne nepūš nepareizu noti.

Kad zemestrīce Filipos sadrebināja cietumu, arī cietumsargs bija visai iztrūcināts un viņš sauca: "Kas man jādara, lai es tiktu pestīts?" Pāvils neteica: "Nu, ko tu pats par to domā?" Viņš deva stingru norādījumu APUSTUĻU DARBOS 16:31- "Tici uz to Kungu, tad tu un tavs nams tiksit pestīti." Evaņģēlijs ir Dieva vēstījums un nevis kristiešu viedoklis. Tas nav augsta ranga baznīcas vīru ieteikums. Ģeniālais Maikls Faradejs, kurš izgudroja dinamo mašīnu, bija apdāvināts visās zinātņu nozarēs, bet viņš arī bija kristietis, kas patiesi ticēja. Kad viņš gulēja uz nāves gultas 1867. gadā, viņa draugi tam jautāja, kāds ir viņa viedoklis par pēcnāves dzīvi. "Viedoklis?" viņš pārsteigts izsaucās! "Viedoklis! Man tāda nav. Manī ir dziļa pārliecība!" Faradejam īpaši mīļš bija Bībeles pants: "...jo es zinu, kam es esmu paļāvies, un esmu pārliecināts, ka Viņš ir spēcīgs pasargāt man uzticēto mantu līdz viņai dienai" (2.Tim.1:12).

Viņš nešaubījās par Bībeles patiesīgumu. Daži spriež, ka ir iespējama glābšanas varbūtība, bet tā ir liekulība, jo Raksti to skaidri apliecina. Mums ir jānožēlo grēki un jātic. Glābšana nav nejaušs notikums, kuru jums grūti pamanīt. Kad mēs pazemojamies, nākam pie sava Kunga un Pestītāja un uzticamies Viņam, Viņš pieņem mūs un šķīstī savās dārgajās asinīs! Palūkojieties uz šiem diviem Jēzus Kristus paziņojumiem: "...un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu" (Jāņa 6:37), "Jo Cilvēka Dēls ir nācis MEKLĒT UN GLĀBT pazudušos" (Lūk.19:10).

Glābšana ir absolūta un pilnīga. Cik smieklīgi ir domāt, ka Jēzus Kristus mūs ir uzmeklējis un pieņēmis, bet Viņš negrib, lai mēs to zinātu! Faktiski Viņš negrib to noslēpt no mums. Tas tiek pierādīts Rakstos: "Šis pats Gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni" (Rom.8:16).

Produkta informācija

Veids: Brošūra
Autors/i: Reinhards Bonke
Izdevniecība: Viņa Vārds Manī
Valoda: Latviešu
Vākojums: Mīkstie vāki
Lappuses: 20
Gads: 1996
Izmērs: 13 x 20

iesakām apskatīt

Nesen skatītās