Iepotētie


Cena:
Cena ar atlaidi€5,65

Apraksts

Mesiānisko jūdu teoloģija.
Radikāla un klaji atmaskojoša grāmata par atskaldīto Draudzes un kristietības pamatu no tās ebrejiskām saknēm un parādīts pamats tās lejupslīdei. Atklātas novirzes no Dieva iestādītā pamata, kāds tas tika ielikts jūdu kristiešos, un sātana tīkojumi apgānīt Dieva darbu cilvēcē. BĪSTAMA DAUDZĀM KRISTĪGAJĀM KUSTĪBĀM UN DRAUDZĒM, KAS TO NEPIEŅEMS! Tāpēc arī nav lasāma katram kristietim- tikai tam, kam ir saknes sevī un kas neatkritīs no sava izvēlētā ceļa. Šīs grāmatas vēsts pieņemšana spēj ievest kristiešus jaunā attīstības pakāpē un veicina Kristus atgriešanos! Laiks atgriezties lielumā!

PRIEKŠVĀRDS
Staigājot pa apsolīto zemi brīnišķīgā saules gaismā kā pagānam, kas tic Jēzum Kristum, jūdu Mesijam, cik priviliģēts es tagad jūtos, kad apzinos savu piederību un sajūtoties esam daļa no šiem ļaudīm; tas ir tik brīnišķīgi. Manā prātā nāca doma, un tas bija Dieva apsolījums Ābrahāmam: "Caur tavu sēklu būs svētītas visas tautas uz zemes." Caur Jēzu Kristu, kas ir Ābrahāma sēkla, cilvēki no visām zemes tautām ir kļuvuši par šī apsolījuma līdzdalībniekiem ticībā uz Viņu, Jēzu Kristu. Kad es redzēju Izraēla zemes jūdu un Etiopijas jūdu staigājam kopā un dzīvojam kopā, es ieguvu ainu, ko Dievs nozīmē Draudzei un Izraēlam.

Ticībā Jēzum mēs, kas atradāmies savvaļas eļļas kokā, esam atraduši vietu Izraēla labklājībā Dieva kultivētajā Eļļas kokā. Tagad mēs neesam vairs savvaļā auguši, bet gan daļa no kultivētā darba. Mēs esam pazaudējuši savas vecās savvaļas koka lapas un vecās saknes tuksnesī un esam iedēstīti jaunā vietā. Mēs esam kļuvuši par jaunu stādu, nākuši no savas pagāniskās dabas un kļuvuši vieni ar savu jauno kultivēto augu. Apgriešanas laikā mēs tiekam kopīgi apgriezti, barošanas laikā mēs tiekam baroti no tās pašas saknes. Mēs nesam to pašu augli, ko mūsu jaunais mātes koks, jo tagad atšķirības starp savvaļas un kultivēto eļļas koku vairs nav un mēs esam viens.

Vēl jātiek īstenotam uzdevumam novest apsolījuma piepildījumu līdz tā galam. Jūdam ir jāpieņem, ka pilnīgais apsolījuma piepildījums ir pagānu Draudzes ietveršana sevī, ka tajā ir iepotēta caur Jēzu Kristu, kura oriģinālais un patiesais ebreju vārds ir Yahshua Mesija, un Ābrahāma svētībās. Un pagānu Draudzei ir jāsaprot un jāpieņem, ka caur Kristu, jūdu Mesiju mēs esam atraduši savu pareizo vietu Izraēlā un ka šī vietas došana nenozīmē apmainīšanos vietām. Tāpēc šai Aizvietošanas teoloģijai ir jātiek aizvāktai no ceļa, lai jūdu un pagānu tautu vienotība kļūst redzama caur Kristu Jēzu, kas ir Yahshua.
Bīskape Dominika Bīrmana, jūdiete no jūdiem, no Ābrahāma ciltszara, mīl mūsu Kunga Jēzus Kristus Draudzi (Viņa pati ir ticīga Yahshua, mūsu Mesijam). Viņai ir aicinājums redzēt jūdu un pagānu ticīgos sanākam kopā kā vienotus ļaudis Yahshua. Nepareizi koncepti par Draudzes vietu attiecībā pret jūdiem un jūdu attiecībām ar Draudzi, kas nāca kā rezultāts Baznīcas sagādātajām ciešanām, tagad tiek dziedināti.
Šī grāmata sniedz atklāsmi kā pagānu Draudzei, tā arī jūdiem. Esmu arī priecīgs, ka Dievs ir pacēlis vīzijas saņemšanai sievieti, bīskapi Dominiku Bīrmani, lai pasniegtu šīs patiesības uzrakstītā formā. Šīs patiesības man sniedza atbildes uz maniem sasāpējušajiem jautājumiem attiecībā uz jūdiem, par kuru daļu esmu kļuvis caur Jēzu Kristu, kas ir Yahshua, jūdu Mesija. Es ticu, ka viņas pūles un dedzība pret saviem ļaudīm, jūdiem, un mūsu Kunga Jēzus Kristus, Yahshua, Draudzi ir katras rekomendācijas vērtas.

Bīskaps J.P.Hakmans
TAPAC prezidents

Produkta informācija

Veids: Grāmatas
Autors/i: Dominika Bīrmana
Izdevniecība: Viņa Vārds Manī
Valoda: Latviešu
Vākojums: Mīkstie vāki
Lappuses: 194
Gads: 2009
Izmērs: 14 x 20

iesakām apskatīt

Nesen skatītās