Garīgā maize uzvarošai dzīvei


Cena:
Cena ar atlaidi€1,50

Apraksts

Dieva Vārda pielietojums ticības stiprināšanai ikdienā. Lūgšanas un meditācijas par veselību, garīgo izaugsmi, stāvokli Jēzū. Apliecinājumi par drošību un pestīšanu. Rokasgrāmata sekmīgai Rakstu pielietošanai savām ikdienas vajadzībām.

SATURS -
- Meditācijas par veselību un dziedināšanu
- Lūgšanas garīgajai izaugsmei
- Meditācijas par labklājību
- Mūsu stāvoklis Jēzū
- Meditācijas par bērniem
- Apliecinājumi par drošību
- Apliecinājumi par pestīšanu

Fragmenti

IEVADS
Garīgā pieaugšana ir tieši atkarīga no Dieva Vārda lasīšanas un pārdomāšanas. Jēzus teica, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes (Mateja 4:4). Dzīvot atkarībā no Dieva vārda nenozīmē lasīt Bībeli, bet gan to lasīt un pārdomāt un pārtikt no tām Rakstu vietām, kas runā uz mūsu vajadzībām. Mums nav jānopūlas un jācīnās, lai pieaugtu mūsu fiziskā miesas būve. Lai augtu fiziski, mums ir jāsaņem pareiza fiziskā barība. Mēs varam nedomāt par savu fizisko augšanu. Tomēr pēc kāda laika mēs atrodam, ka patiešām esam fiziski izauguši. Līdzīgi ir ar garīgo pieaugumu- to nevar sasniegt caur cenšanos vai cīnīšanos, bet caur ikdienišķu Dieva Vārda lasīšanu un pārdomāšanu. Tas nav viegli, jo mēs gribam būt izauguši tūlīt pat. Pasaule spiež, lai lietas tiktu paveiktas maksimāli ātri. Mums ir šķīstošā tēja, šķīstošie rīsi, šķīstošās miega tabletes u.t.t. Iedomājieties divus gadus vecu zēnu, kas cenšas audzināt savas ūsas. Viss, kas viņam jādara, ir regulāri ēst, un kādu dienu ūsas izaugs pašas par sevi bez kādām pūlēm tās izaudzināt. Ja mēs varam atrast laiku barot savu fizisko ķermeni trīs reizes dienā, vai tad mums nav jāatrod tikpat daudz vai pat vairāk laika, lai barotu savu garu? Vēl vairāk, kad kādu dienu mēs nostāsimies mūsu Kunga priekšā, tur nebūs svarīgi, cik daudz mēs būsim izauguši fiziski, bet gan, kā būsim izmantojuši sev atvēlēto laiku uz zemes savai garīgajai izaugsmei.

Ebreju valodas vārds, kas apzīmē meditāciju, nāk no vārda hagah, kas nozīmē murmināt. Meditēt Dieva Vārdu nozīmē Dieva vārdu pie sevis murmināt. Daudzas reizes Bībelē, kad tiek pielietots vārds meditēt, tiek pieminēta cilvēka mute. Dievs teica Jozuam, ka bauslības grāmatai ir jāpaliek viņa mutē dienām un naktīm.

“Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu tā, kā tas tur ir uzrakstīts; tad tavi ceļi tev labi izdosies un tev viss laimēsies.” (Jozuas 1:8)

“Uzklausi manus vārdus, Kungs, ņem vērā manas nopūtas.” (Psalms 5:2)

“Lai Tev patīk manas mutes valoda un manas sirds domas Tavā priekšā, ak Kungs, mans Patvērums un mans Pestītājs!” (Psalms 19:15)

”Es tad ilgi pārdomāju Tavus darbus, es apsveru sevī un paužu savās dziesmās visu, ko Tu dari.” (Psalms 77:13)


Produkta informācija

Veids: Brošūra
Autors/i: Džons Ostīns
Izdevniecība: Viņa Vārds Manī
Valoda: Latviešu
Vākojums: Mīkstie vāki
Lappuses: 36
Gads: 2004
Izmērs: 10.5 x 14.5

iesakām apskatīt

Nesen skatītās