Galds tuksnesī


Cena:
Cena ar atlaidi€8,15

Apraksts

Priekšvārds
“Es, Jānis, jūsu brālis un dalībnieks, bēdās, valstībā un Jēzus gaidās, biju salā, ko sauc par Patmu, Dieva Vārda un Jēzus liecības dēļ. Tā Kunga dienā es tapu aizrauts garā un dzirdēju aiz manis balsi kā bazūni saucam: ‘To, ko tu redzi, raksti grāmatā…’”
Atkl.1,9-11

Dažreiz mēs vēlamies, kaut Dievs atkal šādi uz mums runātu, varbūt caur kādu savu 21.gs. cietuma kamerā ieslodzītu kalpu, lai mums dāvātu jaunu gaismu dzīves ceļam šajā saasinātās garīgās cīņas laikā.
Līdzīgi daudziem citiem uzticīgiem Jēzus Kristus kalpiem mūsdienu Ķīnā arī Vočmens Nī ir šāds gūsteknis. No tādiem cilvēkiem kā viņš pēdējā laikā nekas jauns nav ticis publicēts, tāpēc šī grāmata sniegs būtisku palīdzību pēc Dieva slāpstošajām sirdīm ikdienā.
Kas ir daudz svarīgāk, tā satur izvilkumus no svētrunām, kuras viņš runājis agrākajos laikos, kad Dievs viņu plašā mērā lietoja, lai glābtu cilvēkus Ķīnā, celtu Kristus draudzi un izplatītu Dieva valstību.
Mums nav nekāda pamata domāt, ka Vočmens Nī dzīves beigās par šiem tematiem domāja citādi nekā toreiz, kad viņš to rakstīja.
“Jānis vispirms redzēja nevis notikumus, bet gan pašu Jēzu Kristu. Zināšanas par nākotnes notikumiem mūsos rada tikai ziņkāri. Pat Jānim, māceklim, kuru Jēzus mīlēja, vispirms vajadzēja iegūt sava dievišķā Kunga atklāsmi, kas viņu satrieca pīšļos. Vienīgi šāda atklāsme rada cīnītāju. Tikai tad, kad mēs ieraugām Viņu, mēs kļūstam bruņoti cīņai. Jo Jēzus ir atbilde uz visiem mūsu jautājumiem. Vispirms mums jābūt skaidrībai par Jēzu Kristu un tikai tad – mēs uzzināsim nākošām lietām, kas mums ir jāzina. Viņš ir Augšāmcēlušais, uzvarām vainagotais Ķēniņš pāri visiem ķēniņiem, un visi šodienas un nākotnes notikumi ir Viņa, Ķēniņa pārziņā.”
Mēs gribam uzticēties šai vadībai, diendienā sekojot Vočmena Nī pārdomām par Kristus godību. Ja mēs saņemsim no šīm pārdomām spēku sev īstenot mūslaiku prasības, tad viņa dzīves stāsts, kas atrodas šīs grāmatas pamatā, nebūs bijis veltīgs.
Bez daudzajiem jaunajiem materiāliem, kas nāk no personīgiem avotiem, šis krājums satur izvilkumus arī no agrāk izdotajām Vočmena Nī grāmatām un brošūrām.

Produkta informācija

Veids: Grāmatas
Autors/i: Vočmens Nī
Izdevniecība: Viņa Vārds Manī
Valoda: Latviešu
Vākojums: Mīkstie vāki
Lappuses: 370
Gads: 2013
Izmērs: 14 x 20

iesakām apskatīt

Nesen skatītās