Evaņģēliski luteriskā baznīca un dievkalpojums


Cena:
Cena ar atlaidi€3,65

Apraksts

Dievkalpojuma vienkāršā un, kā Feldmanis allaž uzsvēra, nopietnā forma skaidri parāda, ka īsts dievkalpojums nav atkarīgs ne no kādiem uzturošiem aģitācijas līdzekļiem – tādas lietas tikai apgrūtina vai pat pilnīgi apslāpē reālo saskarsmi ar Dievu Viņa vārda uzklausīšanā un sarunā ar Viņu. Vajāšanu laika pieredzes liecība var kalpot arī kā garīga palīdzība tām draudzēm, draudžu locekļiem un vadītājiem, kurus mūsdienās nomāc Baznīcas sekularizācija, ko viņi paši bieži vien pat neapjauš. Kas rūpīgi lasa un pārdomā šos tekstus, tas noteikti iepazīs ticību stiprinošo Gara spēku, ko sniedz sadraudzība Dieva vārdā un sakramentā. Dievkalpojuma noslēgums ir svētība. Lai svētība plūst arī no šīs tik nozīmīgās un celsmīgās grāmatiņas, nesot ticības augļus mūsu draudzēs!

Satura rādītājs
Dr. Reinharda Slenczkas priekšvārds
Dr. Gunta Kalmes priekšvārds
Autora veltījums
Ievads
Kristīgās draudzes sākumi
Mēs drīkstam celt dievnamus
Nošķiršanās no jūdu draudzes
Kristīgās draudzes dievkalpojumu telpas
Kristīgā dievnama celtne
Kristīgā baznīca šodien
Baznīcas iekšiene
Altāris I
Altāris II
Kancele
Kristīgās draudzes dievkalpojums I
Kristīgās draudzes dievkalpojums II
Evaņģēliskās baznīcas dievkalpojuma kārtība
Dievkalpojuma pirmā daļa
Introits
Introits, bikts
Bikts
Salutācija, lekcija, Ticības apliecība
Dievkalpojuma otrā daļa – kanceles daļa
Sprediķis
Izturēšanās dievnamā un dievkalpojumā
Draudzes lūgšana
Draudzes aizlūgšana
Ziņojumi un ziedojumi
Dievkalpojuma trešā daļa
Svētais Vakarēdiens
Svētā Vakarēdiena liturģija
Postkomūnija, dievkalpojuma noslēgums
Liturģiskā redaktora pēcvārds
Pielikumi
Viļa Kolma referāts
Fragments no Dr. Ojāra Spārīša manuskripta
Vēres

Produkta informācija

Veids: Grāmatas
Autors/i: Roberts Feldmanis
Izdevniecība: LMF
Valoda: Latviešu
Vākojums: Mīkstie vāki
Lappuses: 144
Gads: 2009
Izmērs: 15 x 21

iesakām apskatīt

Nesen skatītās