Dziedināšana caur atbrīvošanu - 1. daļa


Cena:
Cena ar atlaidi€7,45

Apraksts

Vai Jēzus pavēle izdzīt ļaunos dēmonus bija vitāli svarīga Lielā uzdevuma sastāvdaļa?
Jā tas tiešām bija tā, kāpēc gan Draudzē tik maz māca par dziedināšanu un atbrīvošanu? Divās grāmatās par šo tēmu Pīters Horobins aicina ticīgos pievērst uzmanību šai tik bieži neievērotai dimensijai. Piedāvājot dziļu un pamatīgu Rakstu mācību, viņš demonstrē, ka atbrīvošanas kalpošana patiešām ir svarīga Lielā uzdevuma sastāvdaļa Draudzei visos laikos.
Dziedināšanas un atbrīvošanas pirmais sējums, liek pamatu dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanai. Horobins detalizēti izanalizē Jēzus un Pirmās draudzes kalpošanas piemērus, ieskatās eņģeļu un dēmonu pārdabiskajā līmenī un veic pētījumus, kā tumsības spēki spēj ietekmēt cilvēku dzīves. Viņš sniedz atbildes uz daudziem grūtiem jautājumiem, tā darīdams tevi par spējīgu atsaukties Dieva aicinājumam.
Pīrers Horobins ir atzīts starptautiskais direktors Ellel Ministries misijā.

Saturs:
1. Ievads
2. Cilvēce - Dieva īpašā radība.
Dievs ir Gars. Dieva un cilvēka trīsvienība. Gars. Miesa. Ķermenis. Dvēsele. Prāts. Emocijas. Griba.

3. Eņģeļu sfēra.
Mihaēls un karojošie eņģeļi. Gabriēls un eņģeļi - vēstneši. Kalpojošie eņģeļi. Eņģeļu darbības uzdevumi.

4. Sātans un viņa valstība.
Sātana izcelsme, raksturs, mērķi, valstība.

5. Grēkā krišana un Dieva glābšanas plāns.
Sacelšanās un grēkā krišana. Grēkā krišanas būtība. Grēka sekas. Demonizācijas sākums. Dieva glābšanas plāns. Ceļš pie Dieva.

6. Ļauno garu raksturs un darbība.
Tumsības spēki. Kritušie eņģeļi. Dēmoni un ļaunie gari. Dēmonu raksturīgās iezīmes. Dēmoni ir dzīvi. Dēmoniem nav ķermeņa. Viņi spēj runāt. Viņiem ir darba uzdevumi. Viņi zina savu galu. Viņiem var būt pāŗdabisks spēks. Viņi darbojas organizētā struktūrā un ir pakļauti augstākai priekšniecībai. Dēmoni ir "burta kalpi". Dažiem dēmoniem ir dzīvnieciska daba. Viņi darbojas grupējumos. Viņi cenšas palikt nemanīti. Viņiem ir jāzemojas Jēzus Vārda priekšā.

7. Jēzus sastapšanās ar sātanu.
Jēzus kristības. Kārdinājumi tuksnesī. Sātans Sīmanī Pēterī. Apskaidrošana. Krustā sišana. Sātans Jūdasā Iskariotā.

8. Dēmoniskie spēki evaņģēlijos.
Nācaretē. Kapernaumā. Šīmaņa Pētera namā un notikumi vēlāk. Jēzus sastop mēmo. Aklais un mēmais apsēstais. Zēns ar epilepsiju. Sievietes un Marija Magdalēna. Vētra uz ezera. Gadaras apsēstais. Kapu nozīme. Pārdabiskais spēks. Sevis ievainošana un kliegšana. Kailums. Konfrontācija ar Jēzu. Pretestība atbrīvošanas kalpošanai. Runāšana ar dēmoniem. Stipri saistītie. Siro-feniķieša meita. Pilnvarotā atbrīvošana. Atbrīvošanas kalpošana ārpus Izraēlas. Maize jūdiem. Neatlaidības svētības. Sieviete ar nespēka garu. Ticīgie var būt dēmonu saistīti. Citas rakstu vietas.

9. Dēmoniskie spēki Apustuļu darbos.
Ananija un Sapfīra. Filips Samārijā. Zīlnieks Elima. Čūskas Filipos. Notikumi Efezā un Skevas dēli.

10. Jēzus mācība par atbrīvošanas aspektiem.
Belcebula sindroms. Jūdi - garu izdzinēji. Vai dēmoni var izdzīt dēmonus? Vispirms saistīt stipro vīru. Ar Mani vai pret Mani - tāds ir jautājums! Grēks pret Svēto Garu. Septiņi gari, ļaunāki par pirmo. Atteikšanās atzīt Jēzu par Kungu. Jūsu tēvs - velns! Lielā Pavēle. Kristības. Paklausība. Jēzus apsolījums.

11. Svarīgas doktrīnas par dēmonisko vēstulēs.
Saruna ar korintiešiem. Gara dāvanas. Neprātīgie galatieši. Pāvila padoms efeziešiem - nedot vietu velnam! Mācība par dēmoniem.

12. Kristiešu demonizācija.
Vai kristietim var būt dēmons? Vai kristietis var būt apsēsts? Kā vienlaicīgi cilvēkā var mājot ļaunais gars un Svētais Gars? Biežākās lietotās Rakstu vietas atbrīvošanas kalpošanas apšaubīšanai.

13. Pēcvārds un otrās daļas ievads

Produkta informācija

Veids: Grāmatas
Autors/i: Pīters Horobins
Izdevniecība: Viņa Vārds Manī
Valoda: Latviešu
Vākojums: Mīkstie vāki
Lappuses: 281
Gads: 2008
Izmērs: 14 x 20

iesakām apskatīt

Nesen skatītās