Apslēptā dzīvība


Cena:
Cena ar atlaidi€6,20

Apraksts

Ne bez iemesla es šo grāmatu nosaucu par apslēpto dzīvību: ne vien tāpēc, ka tā atklāj iekšķīgu, garīgu, nošķirtu staigāšanu un apslēptu satiksmi ar Dievu, bet arī tāpēc, ka tajā izteiktās patiesības ir apslēptas dabīgajam prātam un dažā ziņā arī gluži labām dvēselēm, kuras vēl nav kļuvušas pietiekoši vientiesīgas un nekompleksas, lai nonāktu pie daudz pilnīgākas gaismas.
Jums, dārgās dvēseles, kuras esat nodevušās Dievam un kuru dzīvība iekšķīgi apslēpta Dievā - jums ir sevišķi domāta šī apslēptās dzīvības grāmatiņa. Šīs savas salasītās jaukās, īpaši smaržīgās puķītes es labprāt jūsu klēpī iebērtu cerībā, ka Dievs tās pēc tam iedēstīs jūsu un manā sirdī. Nebēdājiet nenieka, ja kāds indīgs zirneklis grib no tām izsūkt ģifti; ja kāds ko mīl un to meklē, tas to arī atrod; toties bite tanī atradīs vistīrāko medu. Jūs, mani mīļotie, drīz vien atzīsiet, ka šī mācība ir no Dieva un noved pie Dieva. Jo nostāk tā stāv no cilvēcīgās gudrības valodas un runas mākslas, jo pēc pestīšanas izslāpušās sirdis te atradīs vairāk gara un spēka. Visniecīgākie teikumi, kas pašgudrai saprašanai izliksies muļķīgi, jums parādīsies kā gudro vārdi, bet kādiem tie būs kā dzeloņi un naglas. Es vēlos, lai Tas vienīgais Gans, kas tos ir devis, jūsu un manā sirdī tos dziļi iedīgļotu, tādā kārtā mūs ar Sevi savienodams.

Un tagad es griežos pie Tevis, augsti teicamais Pestītāj Jēzu, Tu, kas caur Savu nāvi un augšāmcelšanos mums esi atklājis šo dievišķīgo apslēpto dzīvību. Pie Tavām Augstā priestera kājām es nokrītu pazemībā līdz ar šīm aprakstītajām lapiņām: lai Tev labi patīk niecīgais upuris, ko mazākais iekš Izraēla pienes priekš Tava garīga dievnama celšanas. Tu uz to izliesi Savu dievišķo svētību, un caur Savu dzīvu darītāju Garu lasītāju sirdīs iespiedīsi Savu dzīvību un prātu, kas šeit izteikts. Liec jel atspīdēt ilgi gaidītajam laikam, kur cilvēku izdomāto likumu, gudrošanu un ķildu vietā atkal pie visām tautām visā savā pirmatnējā cienībā un kuplumā atgriezīsies patiesā iekšķīgā kristīgā dzīvība, un lai tautu sirdis labprātīgi padotos Tavai mīlestības valdīšanai. Raugi, te būs manējā, mīļais Jēzu! Arī mani svētī Savā patiesībā. Apslēp mani arvien dziļāk Savos noslēpumos; paglabā mani, mans Augstais priesteri, pie Sevis Savā teltī. Uzturi manī Savu žēlastības darbu, tā ka manis paša miesīgā dzīvība manī mirst, kamēr es vairs sevī neredzu nekādu dzīvību, ne miesas gribēšanu, ne padarīšanu, bet tikai to, ko Tavs Gars man ir iedvesis par mūžīgu godu Tavam Tēvam.


Produkta informācija

Veids: Grāmatas
Autors/i: Džons Banjans
Izdevniecība: Viņa Vārds Manī
Valoda: Latviešu
Vākojums: Mīkstie vāki
Lappuses: 197
Gads: 2018
Izmērs: 14 x 20

iesakām apskatīt

Nesen skatītās