Apustuļa Jāņa pirmās vēstules skaidrojumi


Cena:
Cena ar atlaidi€4,75

Apraksts

Šajā grāmatā ir apkopoti divi Dr. Lutera priekšlasījumi studentiem, kuri notika 1527. gadā un 1529/1530. gados. Tāpat ir iekļauti trīs sprediķi par atsevišķiem pantiem no pirmās Jāņa vēstules.

Ieskatam, daži M. Lutera domugraudi:
“Pirmais Ādams bija tikai cilvēks, bet otrais ir Dievs un Cilvēks vienlaikus. Pirmais ir nācis no zemes, bet otrais – no debesīm. Pirmais saviem pēcnācējiem ir nodevis grēku, nāvi un Bauslības lāstu, bet otrais ir sniedzis žēlastību grēka vietā, dzīvību nāves vietā, grēku piedošanu – Bauslības lāsta vietā.”

“Ir jāstrādā tā, itin kā mēs dzīvotu šajā pasaulē mūžīgi; tomēr ir jādzīvo un jādomā tā, itin kā varētu mirt jau šodien.”

“Bet tam, kas grib raudzīties, kā ļaudis viņu vērtē, un censties, lai pasaule viņu slavētu, es nezinu ieteikt nekā cita kā vien uzvilkt pelēkus svārkus un doties tuksnesī, projām no visiem cilvēkiem, kļūstot par vientuļnieku. Tad ļaudis viņu uzskatīs par svētu. Taču man gan tāds svētums nav vajadzīgs; jo šāds svētais nespēs pastāvēt Dieva tiesas priekšā, nedz drīkstēs lepoties, ka ir dzīvojis mīlestībā.”

“Grēku piedošana ir iedibināta ne tālab, lai mums tiktu atļauts grēkot, nedz arī tādēļ, ka mums būtu jāgrēko, bet gan – lai mēs atzītu savu grēku, lai mēs zinātu, ka esam grēkā, un lai mēs cīnītos pret grēku. Ārsts atklāj slimību ne tādēļ, ka viņam slimība patiktu, bet drīzāk tādēļ, lai slimnieks ar nopūtām lūgtu viņu izārstēt.”

Produkta informācija

Veids: Grāmatas
Autors/i: Mārtiņš Luters
Izdevniecība: LMF
Valoda: Latviešu
Vākojums: Mīkstie vāki
Lappuses: 303
Gads: 2015
Izmērs: 15 x 21

iesakām apskatīt

Nesen skatītās