KIC Tava Izvēle
Timoteja iela 1, Rīga, LV-1050
Tālr.: 67217712, 26522675
e-pasts: infomanna.lv
16.12.19 04:34
Meklēšana

LMF

31. Enhiridons 
Bilde 
Veikals:šobrīd nav
Bibliotēka:ir bibliotēkā
Detalizēti
Enhiridions ir kristīgās mācības rokasgrāmata, kas domāta mācītājiem, draudžu locekļiem un visiem cilvēkiem, kas interesējas par Dievu, Svētajiem Rakstiem un kristīgo mācību. Šī grāmata tiek veltīta Lutera akadēmijas rektoram...

32. Evaņģēliski luteriskā baznīca un dievkalpojums 
Bilde 
Manna.lv cena: 3,54 EUR
Veikals:tiek izsūtīta 1-3 darba dienu laikā
Bibliotēka:ir bibliotēkā
Detalizēti
Dievkalpojuma vienkāršā un, kā Feldmanis allaž uzsvēra, nopietnā forma skaidri parāda, ka īsts dievkalpojums nav atkarīgs ne no kādiem uzturošiem aģitācijas līdzekļiem tādas lietas tikai apgrūtina vai pat pilnīgi apslāpē reālo...

33. Galda runas 
Bilde 
Manna.lv cena: 3,91 EUR
Veikals:tiek izsūtīta 1-3 darba dienu laikā
Bibliotēka:ir bibliotēkā
Detalizēti
Lutera galda runu izlasi sastādījis Lutera pētnieks Georgs Buhvalds (18591947). Luterisma mantojuma fonds ir izdevis Mārtiņa Lutera galda runu izlasi, kas sniedz spilgtu ieskatu gan Lutera uzskatos, gan viņa ārējās un iekšējās...

34. Ievads ētikā. Fundamentālā ētika 
Bilde 
Veikals:šobrīd nav
Bibliotēka:ir bibliotēkā
Detalizēti
Šis ir akadēmiski izstrādāts darbs padziļinātai fundamentālās ētikas izpētei. Grāmata lasītāju iepazīstina ar ētikas pamatprincipiem, akcentu liekot uz tikumiskas rīcības pamatjautājumiem

35. Jāņa Atklāsmes grāmata 
Bilde 
Veikals:šobrīd nav
Bibliotēka:tikai lasītavā
Detalizēti
Šī grāmata ir Bībeles pēdējā grāmata. Nav zināms, vai tā bija sarakstīta pēdējā, tomēr baznīca juta aicinājumu izvietot to kanona beigās, jo saskatīja tajā Dieva atklāsmes noslēgumu. Dievs nesniegs vairs nevienu atklāsmi līdz pat...

36. Katehisma mācīšana Dieva bērniem 
Bilde 
Manna.lv cena: 4,06 EUR
Veikals:tiek izsūtīta 1-3 darba dienu laikā
Bibliotēka:ir bibliotēkā
Detalizēti
Dr. Roberts Kolbs ir emeritēts sistemātiskās teoloģijas profesors Saintluisas Konkordijas teoloģiskajā seminārā, ASV. Daudzkārt ir bijis Latvijā kā Lutera Akadēmijas vasaras teoloģijas kursu viespasniedzējs. Lūk, ko pats...

37. Kristīgā dzīve. Kristīgās ētikas un morāles rokasgrāmata. 
Bilde 
Veikals:šobrīd nav
Bibliotēka:ir bibliotēkā
Detalizēti
Šī ir rokasgrāmata katram kristietim kas palīdzēs atrast atbildes uz daudziem svarīgiem jautājumiem. Saturs 1. Dievs, cilvēks un pasaule 2. Jēzus Kristus mācība un darbi 3. sabiedrība un valsts 4. Ētika un morāle 5....

38. Kristus baznīca 
Bilde 
Veikals:šobrīd nav
Bibliotēka:ir bibliotēkā
Detalizēti
Šo grāmatu B. Gīrcs adresējis zviedru auditorijai, un vairāki šajā grāmatā paustie teoloģiskie uzskati ir raksturīgi tieši Zviedrijas baznīcai un kultūrai. Tādejādi tā ļaus iepazīties kā ar kopīgo baznīcas mantojumu, tā arī ar...

39. Lūgsim kopā ar Luteru 
Bilde 
Veikals:tiek izsūtīta 1-3 darba dienu laikā
Bibliotēka:ir bibliotēkā
Detalizēti
Šajā grāmatā ir ietvertas pavisam 67 Lutera lūgšanas. Tās dod arī iespēju pārdomāt attiecīgos Bībeles tekstus, kuri ir saistībā ar katru no lūgšanām un piedāvā savdabīgu ievirzi to izpratnē. Tā ar šo lūgšanu palīdzību mēs varam...

40. Lūkas evaņģēlijs 10:1 - 24:53 (komentāri) 
Bilde 
Veikals:šobrīd nav
Bibliotēka:tikai lasītavā
Detalizēti
Turpinājums jau izdotajai komentāra pirmajai daļai, šis sējums aptvers atlikušo Lūkas evaņģēlija daļu - 10:1 - 24:53. Abi sējumi kopā veido pēc sava apjoma un dziļuma unikālu evaņģēlija skaidrojumu, kas būs ārkārtīgi interesants...

[Iepriekšējā lapa] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  [Nakošā lapa]
Mana Manna.lv | Rakstiet mums | Notikumi | Pievienot notikumu | Raksti | Palidzība | Lapas karte

 KIC Tava Izvēle 2008-2019
KIC Tava Izvēle Timoteja iela 1, Rīga, LV-1050
Tālr.: 67217712, 26522675, Fakss: 67217712, e-pasts: infomanna.lv
Izstrāde un atbalsts: Amizante