KIC Tava Izvēle
Timoteja iela 1, Rīga, LV-1050
Tālr.: 67217712, 26522675
e-pasts: infomanna.lv
22.06.18 21:33
Meklēšana

Ticība un kalpošana

Bilde
[ palielināt ]
Manna.lv cena: 4,27 EUR

Veikals: tiek izsūtīta 1-3 darba dienu laikā
Bibliotēka: ir bibliotēkā

 
Apraksts un viedokļi

Pārpublicējums no 1938.gada izdevuma.

Priekšvārds

Šo grāmatu esmu sarakstījis un tajā ievietoto informāciju sakrājis savas ticības dzīves laikā, kurā jau esmu vairāk nekā septiņus gadus kalpojis Tam Kungam ar Viņa evaņģēlija sludināšanu. Es kalpoju Dievam garīgā darbā citiem par svētību ar to dāvanu, ko Tas Kungs man ir devis (1.Pēt. 4:10-11). Dievs manu dvēseli ir atpestījis un caur Savu žēlastību ļāvis tālāk man piedzīvot Savu dārgo un svēto apsolīšanu (Ap d.2:39) un ir kristījis mani ar Savu Svēto Garu. Viņš ir mācījis mani saprast Savu Dzīvības Vārdu un tā patiesības. Esmu šeit aprakstījis dažus svarīgus ticības dzīves jautājumus, kas, kā ceru, citiem ticīgajiem dos svētību un palīdzēs pareizi saprast Dieva Vārdu un īstenot to savā ticības dzīvē. Patiesībā Kristus evaņģēlija darbs visiem patiesajiem ticīgajiem ir jāveic kopīgi, jo mēs visi esam viena miesa Kristū.

Šī grāmata ir domāta un rakstīta ticīgo garīgās dzīves pieaugšanas mērķim - kā ieiet pareizā un veselīgā svētdzīvē kopā ar Kristu. Dieva Vārds un izskaidrotās mācības ir vajadzīgs lasīt tamdēļ, lai ticīgie pareizi izprastu savus garīgos pienākumus. Bet es gribu teikt, ka tas vien vēl nedos garīgo pieaugšanu. Lai ticīgais varētu garīgi pieaugt, viņam dzīvē ir vajadzīgas divas lietas: Dieva Vārda lasīšana un lūgšana. Kā garīga barība Dieva Vārds ir maize (Jāņa 6:50), un Svētais Gars ir ūdens (Atklāsme 22:17).

Šo grāmatiņu esmu sarakstījis lielākoties no sevis, tomēr dažas lietas esmu paņēmis no citu Dieva svētītu kalpu mācībām. Tā ir rakstīta ar lūgšanām un gavēšanu, lai atbrīvotu patiesas Dieva svētības tiem, kas to lasīs.

Jānis Kadeģis
Fragmenti

VAI TICĪGAJAM, KAS IR KRITIS GRĒKĀ, VĒL VAR BŪT PIEDOŠANA?
Cik daudzus šis jautājumus ir nomocījis un sāpinājis tikai tāpēc vien, ka viņi nezināja, ko Dieva Vārds par šo priekšmetu saka. Uzskatu par vajadzību un šo jautājumu atbildēt ar Dieva Vārdu no Ebr. 6:4-6: “Tas nevar būt, ka tie, kas vienreiz bijuši apgaismoti un baudījuši debesu dāvanas un dabūjuši dalību pie Svētā Gara, un baudījuši labo Dieva Vārdu un viņa spēku, atkāpjas. Kā gan tie atkal var tapt atjaunoti uz atgriešanos no grēkiem, jo tie Dieva Dēlu sev atkal sit krustā un liek smieklā.”

Šo Rakstu vietu lasot, daudzi ticīgie nonāk grūtībās, nesaprazdami tās pareizo nozīmi. Mēs lasām vārdus: “Tas nevar būt, ka tie, kas vienreiz bijuši apgaismoti, atkāpjas. Kā gan tie var tapt atjaunoti uz atgriešanos no grēkiem?” Te mums ir jāizšķir divas lietas. Atkāpšanās no Dieva caur Svētā Gara zaimošanu un apgrēkošanās ar kādu... >>>

Produkta informācija

Autors(i): Jānis Kadeģis
Izdevniecība: Viņa Vārds Manī
Valodas: Latviešu
Reitings: 2.00 (no 5)
Vākojums: mīkstie vāki
Lappuses: 102
Publikācijas datums: 2014
Size, cm (width, height): 9.99 x 9.99
ISBN: 9789984866345
Kategorijas

Latviešu
Grāmatnīca / Grāmatas
BibliotēkaK / GrāmatasK+
Tēmas / Kristīgā dzīve
Komentāri uz Manna.lv

Atstājiet Jūsu komentāru!
Permalink

http://www.manna.lv/item/9789984866345.html
Mana Manna.lv | Rakstiet mums | Notikumi | Pievienot notikumu | Raksti | Palidzība | Lapas karte

 © KIC Tava Izvēle 2008-2018
KIC Tava Izvēle Timoteja iela 1, Rīga, LV-1050
Tālr.: 67217712, 26522675, Fakss: 67217712, e-pasts: infomanna.lv
Izstrāde un atbalsts: Amizante