KIC Tava Izvēle
Timoteja iela 1, Rīga, LV-1050
Tālr.: 67217712, 26522675
e-pasts: infomanna.lv
19.08.22 19:36
Meklēšana

Mērķtiecīga lūgšana. Praktiskās lūgšanas rokasgrāmata.

Bilde
[ palielināt ]
Manna.lv cena: 7,15 EUR

Veikals: tiek izsūtīta 1-3 darba dienu laikā
Bibliotēka: ir bibliotēkā

 
Pircēji, kas pērk šo preci, izvēlējās arī

 • Lāsti. Slēptie problēmu avoti kristiešu dzīvēs.
 • Staigājot pilnīgajā Dieva gribā
 • Lūgšanu piemēri
 • Brīvība no bailēm visās tavās dzīves dienās
 • Godība
 • Vecāku lūgšanu spēks

 • Apraksts un viedokļi

  Grāmatā ir 25% teorijas un 75% prakses. Tās galvenais mērķis ir izskaidrot, kā jālūdz un kāpēc ir jālūdz un kā padarīt lūgšanu par mūsu dzīves sastāvdaļu.

  Šai grāmatā jūs atradīsiet:
  - četrdesmit tēmas, veltītas dažādiem dzīves aspektiem; daudz Bībeles Rakstu vietu, kas jums palīdzēs lūgt katrā no atpoguļotajām tēmām;
  - ieteikumus šīs grāmatas studēšanai kā individuāli, tā grupas apmācībām;
  - lūgšana atbilstoši Dieva vārdam
  - padomus, kas palīdzēs izprast lūgšanu.

  Benijs Mosterts ir kristīgās organizācijas "Jērikas mūri" direktors. Tas ir starptautisks lūgšanu centrs, kura mērķis ir izvirzīt lūgšanu nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Viņš ir arī Starptautiskās Lūgšanu padomes IRC direktors un vairāku grāmatu par lūgšanu un garīgo dzīvi autors.
  Fragmenti

  Priekšvārds
  Pēdējo 20 gadu garumā es esmu vadījis daudzus seminārus par lūgšanu. To nobeigumā bieži vien cilvēki ir nākuši pie manis un stāstījuši, cik daudz viņiem nozīmējot tas, ko viņi ir dzirdējuši. Drīz vien es sapratu to, ka, lai gan mani klausītāji semināros uzzināja daudz jauna, viņiem tomēr bija grūti pielietot iegūtās zināšanas lūgšanu dzīvē. Tādēļ šīs grāmatas mērķis ir lūgšanu padarīt par neatņemamu lasītāju dzīves sastāvdaļu.

  Es bieži sev esmu uzdevis jautājumu, kā lai aizpilda šo trūkumu. Un lūk, pirms dažiem gadiem es sāku izstrādāt kādu ideju, kuru pēc tam izmēģināju baznīcā. Mēs atklājām “lūgšanu skolu”, un katru otrdienas vakaru es “lasīju lekcijas”. Šī grāmata tapa, pateicoties semināru dalībnieku atsauksmēm un to cilvēku ieguldījumam, kuri apmeklēja mūsu lūgšanas skolu.

  Šīs grāmatas mērķis ir – palīdzēt cilvēkiem “pabeigt” lūgšanu. 25% jūsu uzmanības būtu jāveltī mācībām un zināšanu iegūšanai, bet 75% - praktiskajām lūgšanām. Jūs mācaties lūgt lūdzot. Zināšanas par to, kā jāpeld, jūs vēl nepadara par peldētājiem. Tikai peldot var iemācīties peldēt. Tikai atrodoties ūdenī, jūs sākat saprast mācītā jēgu, un, jo vairāk jūs cenšaties, jo vairāk jūs iegūtās zināšanas varat pielietot praksē tā, ka beigu beigās jūs peldat!

  Es lūdzu par to, lai šī grāmata varētu tikt pielietota kā mācību grāmata vai kā Vadonis lūgšanā, vai kā mācību līdzeklis, kas ticīgajiem palīdzētu lūgšanu skolā - kā jauniem, tā arī vairāk nobriedušiem - uz personīgās pieredzes pamata iepazīt dziļāk lūgšanas noslēpumus visās tās daudzveidīgajās robežās un niansēs.

  Efeziešiem 3:20
  Bennijs Mosterts
  2007

  Saturs:
  Kā lasīt šo grāmatu
  Kā lūgt saskaņā ar Dieva Vārdu
  Ticīgā pieeja pie Dieva Troņa
  1.nodaļa – Lūdziet Vārdā par Vārdu
  2.nodaļa – Lūdziet par Dieva aizgādnību
  3.nodaļa – Lūgšana par svētību
  4.nodaļa – Slavēšana un pielūgsme (Apskatām dziesmas un citus fragmentus no Atklāsmes grāmatas)
  5.nodaļa – Kā rakstīt lūgšanu dienasgrāmatu
  6.nodaļa – Kā lūgt par Dieva plānu jūsu dzīvei
  7.nodaļa – Parasta lūgšana, lūgšana – apcerēšana
  8.nodaļa – Grēku izsūdzēšana un nožēlošana
  9.nodaļa – Lūdziet, domājot par Dieva darbiem un Viņa raksturu
  10.nodaļa – Lūdziet par neticīgo glābšanu, par tiem, kuri nekad nav dzirdējuši Evaņģēliju, tāpat par veselām tautām
  11.nodaļa – Jēzus lūgšanas
  12.nodaļa – Lūdziet ar paša Dieva vārdiem
  13.nodaļa – Lūdziet par Dieva prātu jūsu dzīvē
  14.nodaļa – Lūdziet par spēku, piepildījumu, svaidījumu, dāvanām un Svētā Gara darbību
  15.nodaļa – Māka klusēt
  16.nodaļa – Dzīve Dieva klātbūtnē
  17.nodaļa – Kā klausīties Dievu un kā Viņu gaidīt
  18.nodaļa – Vārda pasludināšana: kas es esmu Kristū
  19.nodaļa – Kā lūgt par jūsu bērniem
  20.nodaļa – Lūgšana par saviem vīriem/sievām
  21.nodaļa – Kā lūgt par savām sapulcēm un par baznīcu
  22.nodaļa – Lūdziet par pasaules vajadzībām, izmantojot informāciju no avīzēm, televīzijas un radioraidījumiem
  23.nodaļa – Lūdziet par valdību
  24.nodaļa – Lūgšanu misionāri
  25.nodaļa – Kā lūgt, ja jūs esat darba devējs tirgū
  26.nodaļa – Kā lūgt, ja jūs esat strādnieks
  27.nodaļa – Kā lūgšanās pavadīt vienu stundu
  28.nodaļa – Kā lūgt par garīgajiem līderiem
  29.nodaļa – Kā lūgt par neatpestītajiem ģimenes locekļiem un draugiem
  30.nodaļa – Lūgšanu apkārtceļš
  31.nodaļa – Lūdziet Vārdā par finansiālajām, materiālajām un fiziskajām vajadzībām
  32.nodaļa – Kā jālūdz, ja jums vajag lūgt vai saņemt piedošanu
  33.nodaļa – Kā lūgt vajāšanas vai apspiešanas laikā
  34.nodaļa – Kā lūgt par uzvaru pār augstprātību
  35.nodaļa – Kā lūgt par atbrīvošanu no atkarībām
  36.nodaļa – Kā lūgt slimības, sāpju un ciešanu laikā
  37.nodaļa – Kā lūgt dēmonisko uzbrukumu un garīgo kauju laikā
  38.nodaļa – Kā lūgt par uzvaru pār vainas sajūtu
  39.nodaļa – Kā lūgt depresijas laikā
  40.nodaļa – Kā lūgt, izjūtot bailes, nemieru un bezpalīdzību
  Rekomendācijas grāmatas pielietošanai <<<

  19.nodaļa - Kā lūgt par jūsu bērniem
  Praktiski norādījumi
  1.Regulāri svētījiet savus bērnus. Izmantojiet lūgšanas no 1.Laiku 4:9 vai 4.Mozus 6:23-37. Ar tām jūs varat lūgt par bērniem vai tās izmantot kā svētības vārdus.
  2.Lūdziet par Dieva prātu jūsu bērniem. Lūdziet par to, lai viņi saprastu, kāds ir Dieva mērķis viņu dzīvei, par to, ko jūs paši sagaidāt no viņiem un kāpēc Dievs viņus ir radījis.
  3.Lūdziet par bērniem, lai tie vadās pēc Dieva apsolījumiem, bet nevis par to, kas viņu dzīvē iet nepareizi vai par to, ko jūs paši no viņiem sagaidāt. Dievs ciena un godā Savus apsolījumus.
  4.Kad lūdzat, atstājiet savu neapmierinātību un nežēlojaties par saviem bērniem. Vecāki bieži vien tā rīkojas. Bet tādas lūgšanas liecina par neticību.
  5.Cīnieties ar rūgtumu un nepiedošanu lietās, kas skar jūsu bērnus. Palūdziet, lai Dievs piepilda jūsu sirdis ar bezierunu mīlestību, lai jūs savu bērnu varētu mīlēt, neskatoties uz visu, kas ir bijis pagātnē, mīlēt viņu tādu, kāds viņš ir pašreiz, neatkarīgi no tā, kā viņš uzvedas.
  6.Pirms jūs cilvēkiem lūdzat padomu par saviem bērniem, runājiet ar Dievu. Vecāki bieži vien savu bērnu uzvedību un problēmas apspriež ar citiem cilvēkiem, meklē no tiem palīdzību, sūdzas par tiem, lasa grāmatas par bērnu audzināšanu, vēršas pie speciālistiem pēc konsultācijām, bet tikai nelūdz par tiem. Obligāti lūdziet par saviem bērniem.
  7.Lūdziet par bērniem, nevis viņus apvainojiet. Jūsu lieta kā svētajam ir nākt pie Dieva un lūgt par žēlastību un svētību. Sātans – lūk, kurš apvaino. Un ja jūs savus bērnus aprunājat Dieva priekšā, stāstot Viņam par visiem jūsu bērnu pārkāpumiem, tad jūs rīkojaties tieši tāpat kā sātans.
  8.Necentieties izdarīt Svētā Gara darbu. Jūs nevarat saviem bērniem uzrādīt viņu grēku. Jūs nevarat izmainīt sava bērna sirdi. Tas ir Svētā Gara darbs.
  9.Nepieļaujiet steigu, kad runa ir par jūsu bērnu. Nedomājiet, ka jūsu bērns izmainīsies vienas dienas laikā. Attīstība – tas ir garš process, pārmaiņas prasa laiku. (Atcerieties ka jūsu bērnībā viss notika tieši tāpat) Uz mums, vecākiem, gulstas pienākums Dieva priekšā izaudzināt pēcnācējus, ko mēs esam saņēmuši no Dieva (Mal.2:15).
  10.Lūdziet ar parastām lūgšanām. Citreiz paiet dažas dienas, vairākas reizes atkārtojot tikai vienu teikumu. Nevajag izmantot sarežģītas lūgšanas. Necentieties Dievam dot padomu.
  11.Par saviem bērniem ir jālūdz regulāri. Centieties kā minimums 3-4 reizes nedēļā veltīt laiku, lūdzot par bērniem.

  Rakstu vietas lūgšanām
  “Es biju jauns un kļuvu vecs, bet nekad es neredzēju taisno atstātu, nedz arī viņa bērnus lūdzam maizi. Viņš vienmēr iežēlojas un aizdod, un arī no viņa pēcnācēju cilts nāk svētība” (Ps.37:25, 26).
  “Bet Tā Kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīva tajos, kas Viņu bīstas, un Viņa taisnība uz bērnu bērniem tajos, kas Viņa derību sargā, neaizmirst Viņa baušļus un cenšas tos pildīt” (Ps.103:17, 18).
  “Svētīgs tas cilvēks, kas bīstas To Kungu, kam ir sirsnīgs prieks par Viņa baušļiem! Viņa dzimums būs varens virs zemes, tas būs svētīts kā taisno cilts. Turība un bagātība būs viņa namā, viņa taisnība paliek mūžīgi” (Ps.112:1-3).
  “Svētīgs ikviens, kas To Kungu bīstas un staigā Viņa ceļus! Tava sieva ir kā auglīgs vīnakoks tavā namā, tavi bērni kā eļļas koka zariņi ap tavu galdu” (Ps.128:1,3).
  “Tā Kunga lāsti klājas pār bezdievja namu, bet taisnīgo nams top svētīts” (Sal.pam.3:33).
  “Kas to Kungu bīstas, tam pieder drošs cietoksnis, un arī viņa bērni būs tur pasargāti” (Sal.pam.14:26).
  “Jo kā Es izleju ūdeni uz iztvīkušu zemi un straumes uz sausu zemi, tā Es izliešu Savu Garu uz tavu dzimumu un Savu svētību uz taviem pēcnācējiem” (Jes.44:3).
  “Visi tavi dēli būs Tā Kunga mācīti, un liels būs tavu dēlu miers” (Jes.54:13).
  “Tāpat arī nav jūsu Debesu Tēva prāts, ka viens no šiem mazajiem pazustu” (Mt.18:14).
  “Jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko Tas Kungs, mūsu Dievs, pieaicinās” (Ap.d.2:39).
  Viņi atbildēja: “Tici uz Kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksit pestīti” (Ap.d.16:31).
  “Bērni, klausait saviem vecākiem visās lietās, jo tas patīk Tam Kungam” (Kol.3:20).

  Kā lūgt par bērniem
  1.Lūdziet par viņu glābšanu: “Tāpēc es visu panesu izredzēto dēļ, lai arī viņiem būtu daļa pie pestīšanas, kas dota Kristū Jēzū, un pie mūžīgas godības” (2.Tim.2:10). “Bet ko tad darīja šis vienīgais? Viņš meklēja viņam Dieva apsolīto sēklu!” (Mal.2:15) “Tāpat arī nav jūsu Debesu Tēva prāts, ka viens no šiem mazajiem pazustu” (Mat.18:14).
  2.Lūdziet par to, lai jūsu bērni pieaugtu mīlestībā: “Un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis un mūsu labā Sevi nodevis Dievam par upura dāvanu, par jauku smaržu” (Ef.5:2).
  3.Lūdziet, lai patiesība, šķīstums, un uzticība būtu viņu dzīves neatņemama sastāvdaļa: ”Sirds skaidrība un taisnība lai mani sargā, jo es gaidu uz Tevi, ak, Kungs” (Ps.25:21).
  4.Lūdziet par to, Dieva Gara spēks, mīlestība un taisnprātība piepilda tos un lai tie būtu brīvi no visādām bailēm: “Tāpēc negulēsim kā pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā” (1.Tes.5:6). “Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas; kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā” (1.Jņ.4:18).
  5.Lūdziet par to, lai viņi iemīlētu Dieva Vārdu: “Tie ir jaukāki nekā zelts, nekā kausēts zelts, tie saldāki nekā medus, kā vistīrākais tecinātais medus no šūnām” (Ps.19:11). “Es izstiepju savas rokas pēc Taviem baušļiem, ko es mīlu, un pārdomāju Tavus likumus” (Ps.119:48).
  6.Lūdziet par to, lai jūsu bērni būtu taisnīgi: “Pār bezdievīgajiem Viņš liek līt ugunij un sēram, svelmaina vētra būs viņu daļa” (Ps.11:7). “Tev, cilvēk, ir sacīts, kas ir labs un ko Tas Kungs no tevis prasa, proti - darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt sava Dieva priekšā” (Mihas 6:8).
  7.Lūdziet par to, lai jūsu bērniem būtu veselīgs pašnovērtējums, kas atbilst Bībelei: “Jo mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu” (Ef.2:10).
  8.Lūdziet par to, lai jūsu bērni būtu žēlsirdīgi un cēlsirdīgi attiecībā pret citiem cilvēkiem: “Tāpēc esiet žēlīgi kā jūsu Tēvs ir žēlīgs” (Lk.6:36).
  9.Lūdziet par to, lai jūsu bērni cienītu gan sevi, gan citus cilvēkus: “Turiet visus godā, mīliet brāļu saimi, bīstaities Dievu, godājiet valdnieku” (1.Pēt.2:17).
  10.Lūdziet par to, lai jūsu bērni būtu bezvainīgi un svēti Dieva priekšā un glabātu savu nevainību līdz kāzu dienai: “Radi manī, ak, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu!” (Ps.51:12)
  11.Lūdziet par dāsnumu: “...lai viņi darītu labu, būtu bagāti labos darbos, devīgi, nesavtīgi, uzkrādami sev labu mantas pamatu nākamai dzīvei, ka iegūtu īsto dzīvību” (1.Tim.6:18,19).
  12.Lūdziet par Gara augļiem viņu dzīvēs: “Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības” (Gal.5:22,23).
  13.Lūdziet par pazemību: “Toties Viņš dod lielāku žēlastību; tādēļ Raksti saka: Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību” (Jēk.4:6).
  14.Lūdziet par to, lai jūsu bērniem būtu atbildības sajūta un viņi vienmēr novestu iesākto līdz galam: “Jo ikkatram jānes sava paša nasta” (Gal.6:5).
  15.Lūdziet par to, lai viņi būtu apmierināti un pateicīgi: “Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums” (1.Tes.5:18).
  16.Lūdziet par to, lai viņi pieaugtu ticībā: Un apustuļi sacīja savam Kungam: “Vairo mums ticību.” Bet Viņš sacīja: “Ja jums būtu ticība kā sinepju graudiņš un jūs sacītu uz šo vīģes koku: izraujies ar savām saknēm un dēsties jūrā,- viņš jūs paklausītu” (Lk.17:5,6). “Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām” (Ebr.11:1).
  17.Lūdziet par to, lai viņiem būtu vēlēšanās un darba prieks: “Visu ko darāt, darait no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem” (Kol.3:23).
  18.Lūdziet par to, lai viņu dzīvēs būtu kārtība, lai viņi izvēlas Jēzus Kristus sekotāju ceļu: “Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu. Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat. Kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā, viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Tātad es skrienu ne kā uz ko nezināmu, es cīnos ne kā gaisu sizdams. Bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai, citiem sludinādams, pats nekļūstu atmetams” (1.Kor.9:24-27).
  19.Lūdziet par to, lai viņu lūgšanu dzīve intensīvi attīstās, lai viņi iemācītos lūgt un lai lūgšanas sagādātu viņiem prieku: “Tos Es vadīšu Savā svētajā kalnā un iepriecināšu Savā lūgšanas namā; viņu dedzināmie upuri un kaujamie upuri uz Mana altāra būs Man patīkami, jo Mans nams būs lūgšanas nams visām tautām” (Jes.56:7). “...ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu Garā ik brīdi; tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem” (Ef.6:18).
  20.Lūdziet par to, lai viņi bez bailēm stājas pretī vienaudžu spiedienam. Lūdziet Dievam par to, lai viņi neieredz grēku un nepadodas kārdināšanām: “Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums; Dievs ir uzticīgs, Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest” (1.Kor.10:13).
  21.Lūdziet par, lai jūsu bērni saprastu, no kā sastāv Dieva plāns priekš viņiem, un uzticētu Tam savu dzīvi un nākotni: “Nu tad jūs, kas sakāt: šodien vai rītu mēs dosimies uz to un to pilsētu un pavadīsim tur gadu un tirgosimies un gūsim peļņu, - jūs taču nezināt, kāda jūsu dzīve ir rītu; jo tā ir tvaiks, kas uz īsu brīdi ir redzams un tad izgaist, kur jums būtu jāsaka: ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to. - Bet tagad jūs lielāties savā augstprātībā; katra tāda lielība ir ļauna. Tad nu kas zina labu darīt un to nedara, tam tas ir par grēku” (Jēk.4:13-17).
  22.Lūdziet par viņu fizisko un garīgo veselību un drošību un tāpat arī pret nešķīstību: “Bet pats miera Dievs lai jūs svētī caurcaurēm, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs” (1.Tes.5:23,24). “Un lai mēs tiekam paglābti no nekrietnajiem, ļaunajiem cilvēkiem: visi ir ticīgi. Tas Kungs ir uzticams. Viņš jūs darīs stiprus un pasargās no ļauna” (2.Tes.3:2,3).
  23.Lūdziet par to, lai Svētais Gars darbojas viņu dzīvē: “Un pār to klāsies un to sargās Tā Kunga Gars, gudrības un saprāta Gars, padoma un spēka Gars, atziņas un Tā Kunga bijības Gars” (Jes.11:2).
  24.Lūdziet par labiem draugiem un turpmākajiem laulātajiem: “Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas. Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties To Kungu un vairies no ļauna. Tās būs zāles tavai miesai, kas dziedina un atspirdzinās tavus kaulus” (Sal.pam.3:5-8). “Draugs arvien mīl draugu un likstas gadījumā viņu izjūt kā brāli” (Sal.pam.17:17). “Citam daudz draugu uz nelaimi; tomēr ir draugi, kas ir labāki nekā brālis” (Sal.pam.18:24).
  25.Lūdziet par to, lai jūsu bērni prastu piedot un lai neļautu rūgtuma saknēm parādīties savās dzīvēs: “...pielūkodami, ka neviens nezaudētu Dieva žēlastību, lai nekāda rūgta sakne, augstu izaugusi, jums nekaitētu un daudzi ar to netiktu apgānīti” (Ebr.12:15).
  26.Lūdziet par to, lai viņi dedzīgi liecinātu: “Jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visupirms un arī grieķim. Jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts: no ticības taisnais dzīvos” (Rom.1:16-17). “Tad nu, Kungs, skaties uz viņu draudiem un dod Saviem kalpiem drosmi runāt Tavu vārdu” (Ap.d.4:29).
  27.Lūdziet par to, lai viņiem būtu tuvas attiecības ar Dievu: “Lai atzītu Viņu un Viņa augšāmcelšanās spēku un Viņa ciešanu sadraudzību; tā es pielīdzinos Viņa nāvei cerībā sasniegt augšāmcelšanos no miroņiem. Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu, tāpat kā arī mani satvēris Kristus Jēzus” (Fil.3:10-12).
  28.Lūdziet par to, lai jūsu bērniem ir jūtīgas sirdis un viņi varētu ievērot šīs pasaules vajadzības: “Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam” (Mt.28:19-20).
  29.Lūdziet par to, lai viņiem ir līdzjūtība pret citiem: “Raugi, mēs teicam svētīgus tos, kas ir izcietuši. Par Ījaba pastāvību jūs esat dzirdējuši un redzējuši, kāds ar viņu ir bijis Tā Kunga galamērķis, jo Tas Kungs ir žēlsirdīgs un apžēlotājs” (Jēk.5:11).
  30.Lūdziet par to, lai jūsu bērni pieaugtu žēlastībā: “Bet audziet mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā! Viņam lai ir gods tagad un līdz mūžības dienai!” (2.Pēt.3:18)
  31.Lai viņi dzīvotu cerībā uz Dievu un ticībā uz Viņu: “Bet cerības devējs Dievs lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā Svētā Gara spēkā” (Rom.15:13).
  32.Lai viņiem būtu kalpu sirdis: “Savā starpā turiet tādu pat prātu kāds ir arī Kristū Jēzū, kas, Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs; un, cilvēka kārtā būdams, Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei! Tāpēc arī Dievs Viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis Viņam Vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus Vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir Kungs Dievam Tēvam par godu” (Fil.2:5-7).

  Ikdienas lūgšana par jūsu bērniem
  Tēvs, es Tevi lūdzu par to, lai mūsu bērni pieaugtu Tai Kungā un Viņa spēkā, augtu un stiprinātos Svētajā Garā (Lk.1:80, 2:40).
  Izlej no Sava Gara pār mūsu dēlu un meitu miesu, lai tie pravietotu un redzētu parādības kā Tu to esi solījis (Ap.d.2:17).
  Lai mūsu bērni augtu un taptu stipri garā, pilni gudrības un Dieva žēlastība būtu ar Viņiem (Lk.2:40).
  Lai mūsu bērni pieņemtos gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem (Lk.2:52).
  Lai mūsu bērni būtu stipri uz zemes (Ps.112:2).
  Lai mūsu bērni pieaug mīlestībā pie Dieva un cilvēkiem, lai viņi varētu darīt Tavus darbus (Lk.2:40, 52).
  Lai viņi ar visu drosmi sludina Tavu vārdu. Pastiep Savu roku, lai viņi dziedina un lai dara brīnumus un zīmes Tava Dēla Jēzus Kristus vārdā, lai Svētais Gars liecina ar zīmēm, dažādiem brīnumiem, izdalot tiem dāvanas pēc Tavas gribas (Ebr.2:4). <<<

  20.nodaļa - Lūgšana par saviem vīriem/ sievām
  Praktiski padomi
  1.Sekojiet līdzi tam, lai jūs pats, esot vīrs vai sieva, izpildītu visus Dieva norādījumus attiecībā uz laulību. Jūs nevarat dedzīgi lūgt par savu laulāto, nedzīvojot laulībā tā, kā to no jums prasa Dievs. “Tāpat, sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, lai, ja arī kādi neklausa vārdiem, tie ar sievu dzīvi bez sludināšanas tiktu iegūti, redzēdami jūsu dievbijīgo skaidro dzīvi. Tāpat, vīri, sadzīvojiet prātīgi ar sievu kā ar vājāko radījumu, godājiet viņas kā tādas, kas ir žēlastībā dotās dzīvības līdzmantinieces, lai jūsu lūgšanas netaptu traucētas” (1.Pēt.3:1-2, 7).

  2.Pieņemot lēmumu, vienmēr izdariet izvēli sava laulātā labā pat tad, ja jums viņā kaut kas neapmierina. Jūs nevarēsiet lūgt labā garastāvoklī, ja tam neveltīsiet laiku un vienmēr nestāvēsit savas laulības pusē, sava vīra/ sievas pusē.

  3.Nav iespējams izveidot pilnvērtīgu laulību, nenomirstot sev, savai gribai, jūtām, prātam, saviem uzskatiem par to, kas ir labs un kas ļauns, un neieguvis sapratni par to, kā visam ir jābūt sakārtotam.

  4.Sekojiet, kādas ir jūsu lūgšanas, kad jūs lūdzat par laulāto. Pareiza ir vēlme, lai jūsu laulātais slavētu Dievu, bet nevis par viņa/ viņas izmainīšanu, lai uzlabotu vai vienkāršotu jūsu pašu dzīvi.

  5.Klausieties Dievu – lai Viņš jums pasaka, par ko lūgt. Mēs bieži vien sākam lūgt, nepajautājot Dievam, kas ir radījis mūsu sievu/ vīru, kā tieši mums par viņu ir jālūdz.

  6.Lai jūsu lūgšanas mērķis ir Dieva laulības standarti un nekas cits.

  7.Neapvainojiet jūsu laulāto Dieva priekšā, jo jūs esat ar viņu viens (1.Kor.11:11).

  8.Vispirms pieņemiet kā pamatu faktu, ka dažkārt jūs jutīsiet sāpes un apvainojumus – tie laulībā ir neizbēgami.

  9.Jums ir jāpieņem apzināts lēmums mīlēt. Nedrīkst lūgt, ja nav mīlestības. Ja jūs vēlaties, lai jūsu lūgšana būtu spēcīga, tai ir jānāk no sirds, kas pilna ar mīlestību.

  10.Lūdziet par pazemīgu un satriektu garu.

  11.Turpiniet lūgt neatlaidīgi katru dienu. Nekad neapstājieties un nepadodieties.

  Kā lūgt par sievu
  1.Svētījiet savu sievu. “Tas Kungs lai tevi svētī un lai tevi pasargā! Tas Kungs lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs! Tas Kungs lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru!” (4.Mozus 6:24-26)
  2.Pateicieties Dievam par savu sievu.
  3.Lūdziet par garīgo izaugsmi, par augšanu ticībā un dzīvi svētumā. “Tev, cilvēk, ir sacīts, kas ir labs un ko Tas Kungs no tevis prasa, proti - darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt sava Dieva priekšā (Mihas 6:8). “Bet mēs visi, atsegtām sejām, Dieva godību redzēdami kā spogulī, topam pārvērsti Viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara Tā Kunga Gars” (2.Kor.3:18). “Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā, sakņodamies Viņā, augdami Viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā!” (Kol.2:6,7)
  4.Lūdziet par viņu kā par māti, par viņas attiecībām ar bērniem. “Pamāca jaunākās mīlēt vīrus un bērnus, būt prātīgām, krietnām, labām namamātēm, paklausīt saviem vīriem, lai Dieva vārds netiktu zaimots” (Titam 2:4,5).
  5.Lūdziet par to, lai viņa būtu paklausīga. “Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā Tam Kungam. Jo vīrs ir sievas galva tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams Savas miesas Pestītājs” (Ef.5:22,23).
  6.Lūdziet par viņas attiecībām ar draugiem un citiem cilvēkiem. “Draugs arvien mīl draugu un likstas gadījumā viņu izjūt kā brāli” (Sal.p.17:17). “Citam daudz draugu uz nelaimi; tomēr ir draugi, kas ir labāki nekā brālis” (Sal.p.18:24). “Drauga sitieni nāk no labas sirds, bet pārmērīgi bagātīgi ir nīdētāja skūpsti. Sirds priecājas par ziedēm un kvēpināmām smaržām, bet draugs ir sirdij mīļš sava padoma dēļ, ko viņš dod tavai dvēselei” (Sal.pam.27:6,9).
  7.Lūdziet par to, kādas grāmatas viņas lasa, kādas programmas skatās pa televizoru, kādos pasākumos piedalās.
  8.Lūdziet par to, lai viņa var pareizi izvērtēt prioritātes un dzīvot saskaņā ar tām. “Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas” (Mt.6:33).
  9.Lūdziet par viņas ārējo izskatu, sevis un sava apģērba apkopšanu. “Jūsu rota lai nav ārišķīgs matu pinums, zelta lietas, kuras sev apliekat, vai tērps, kurā tērpjaties, bet apslēptais sirds cilvēks neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā - tas ir Dievam dārgs. Jo tā arī citkārt greznojās svētās sievas, kuras cerēja uz Dievu, būdamas paklausīgas saviem vīriem” (1.Pēt.3:3-5).
  10.Lūdziet par viņas bailēm un pārdzīvojumiem (un nenosodiet viņas par to). “Es nebīstos no daudzajiem tūkstošiem, kas visapkārt nostājušies pret mani” (Ps.3:7). “Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties? Tas Kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties?” (Ps.27:1) “Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs Palīgs bēdu laikā” (Ps.46:2). “Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku!” “Jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, daru stipru tavu labo roku, Es, kas tev saku: ‘Nebīsties, Es tev palīdzu!’” (Jes.41:10,13) “Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas; kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā” (1.Jņ.4:18).
  11.Lūdziet par to, lai piepildās viņas sapņi, un lai viņa savā dzīvē sasniegtu Dieva mērķi. “Jo, kā josta aptver cieši vīra gurnus, tā Es ļāvu visam Izraēla namam un visam Jūdas namam cieši turēties pie Manis, saka Tas Kungs, lai tie būtu Mana tauta, Man par godu, par slavu un jaukumu, bet tie Mani neklausīja” (Jer.13:11). “Tad Dievs sacīja: ‘Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības; tie lai valda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā, un pār lopiem, un pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū.’ Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja” (1.Mozus 1:26,27). “Un Dievs Tas Kungs ņēma cilvēku un ielika viņu Ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu” (1.Mozus 2:15).
  12.Lūdziet par viņas garastāvokli un emocijām. “Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi Manu jūgu, mācaities no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm. Jo Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla” (Mt.11:28-30). “Tas Kungs ir Gars. Kur Tā Kunga Gars, tur ir brīvība” (2.Kor.3:17). “Bet cerības devējs Dievs lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā Svētā Gara spēkā” (Rom.15:13).
  13.Lūdziet par viņas drošību, veselību un fiziskiem spēkiem: “Mīļais, es tev novēlu visās lietās tādu labklājību un veselību, kāda jau ir tavai dvēselei” (3.Jņ.2). “Un, kad es atkal pacēlu savas acis uz augšu un skatījos, tad redzi, kāds vīrs turēja mērījamo auklu savā rokā” (Cak.2:5).
  14.Lūdziet par to, lai viņa tiktu aizsargāta no nešķīstā uzbrukumiem. “Tas Kungs ir uzticams. Viņš jūs darīs stiprus un pasargās no ļauna” (2.Tes.3:3).
  15.Lūdziet par viņu, viņas aicinājumu, darbu un/vai viņas kalpošanu. “Tāpēc, vai ēdat vai dzerat, visu to dariet Dievam par godu” (1.Kor.10:31).
  16.Lūdziet par to, lai viņa vispirms ir paklausīga Dievam. “Bet Es metīšu Savu tīklu un izplāšu to pār viņu, lai viņš ir sagūstīts Manos valgos. Es viņu aizvedīšu uz Bābeli kaldeju zemē, bet viņš to neredzēs: viņš tur nomirs” (Ec.12:13).
  17.Lūdziet par to, lai viņai ir Dieva miers, lai viņa saprastu dzīves jēgu un būtu prieka pilna. “Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū” (Fil.4:6-7). “Tad viņš sacīja viņiem: ‘Tā Kunga prieks ir jūsu stiprais patvērums!’” (Neh.8:10)
  18.Lūdziet par to, lai viņa ir Svētā Gara piepildīta un nestu Svētā Gara augļus. “Un neapreibinaities ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet Gara pilni” (Ef.5:18). “Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības” (Gal.5:22, 23).
  19.Lūdziet par viņu kā par partneri un draugu. “Tomēr ne vīrs ir kas bez sievas, ne sieva bez vīra mūsu Kungā” (1.Kor.11:11). “Un Dievs Tas Kungs sacīja: ‘Nav labi cilvēkam būt vienam; Es tam darīšu palīgu, kas atbilstu viņam’” (1.Mozus 2:18). “Bet Jēzus uz to sacīja: ‘Kāpēc tu Mani sauc labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs’” (Mk.10:8).
  20.Lūdziet par viņas seksualitātes regulēšanu. Lūdziet par to, lai viņa nepadodas kārdinājumiem, krāpšanai, un neļautu apkārtējiem jaukties jūsu ģimenes dzīvē, jebkurā gadījumā iestājieties pret laulības pārkāpšanu vienalga kādā formā, miesas kārību un netīrību. “Laulība lai ir visiem godā un laulības gulta neaptraipīta, jo netiklos un laulības pārkāpējus Dievs sodīs” (Ebr.13:4).
  21.Lūdziet par gudrību un garu atpazīšanu/ atšķiršanu un tāpat par to, lai Svētais Gars darbotos viņā. “Un pār to klāsies un to sargās Tā Kunga Gars, gudrības un saprāta Gars, padoma un spēka Gars, atziņas un Tā Kunga bijības Gars” (Jes.11:2).
  22.Lūdziet par to, lai viņa apzinās savu nozīmīgumu un justos sevī pārliecināta, tāpat arī uzstājieties pret jebkādām mazvērtības sajūtām.” Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu Tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā, jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti” (1.Pēt.2:9,10).
  23.Lūdziet, lai viņa var samierināties ar savu pagātni (sāpēm, apvainojumiem, atstumšanu) un to visu atstāt uz visiem laikiem. “Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns” (2.Kor.5:17). “Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas” (Rom.8:1).
  24.Lūdziet lai jūsu dzīves veids būtu tāds, lai jūsu sievai būtu jūs viegli pieņemt kā galvu. “Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, tā tas pieklājas Tā Kunga draudzē. Vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām” (Kol.3:18,19). “Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies viņas labā” (Ef.5:25). “Tāpat, vīri, sadzīvojiet prātīgi ar sievu kā ar vājāko radījumu, godājiet viņas kā tādas, kas ir žēlastībā dotās dzīvības līdzmantinieces, lai jūsu lūgšanas netaptu traucētas” (1.Pēt.3:7).

  Kā lūgt par vīru
  1.Katru dienu svētījiet savu vīru un pateicaties Dievam par viņu. “Tas Kungs lai tevi svētī un lai tevi pasargā! Tas Kungs lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs! Tas Kungs lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru!” (4.Mozus 6:24-24) “Kaut Tu mani svētīdams svētītu un paplašinātu manas robežas un kaut Tava roka būtu allaž ar mani, un kaut Tu mani pasargātu no nelaimes, ka man nebūtu jācieš sāpes!” Un Dievs lika tam notikt, ko viņš bija lūdzis (1.Laiku 4:10).
  2.Lūdziet par viņa darbu un attiecībām ar līdzstrādniekiem. “Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā Kungā! Dzīvojiet kā gaismas bērni. Gaismas auglis viscaur ir labprātība, taisnība, patiesība, un pārbaudiet, kas Tam Kungam patīkams. Nepiedalaities neauglīgajos tumsības darbos, bet labāk celiet tos gaismā” (Ef.5:8-11).
  3.Lūdziet par to, kā viņš izlieto naudu. “Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū” (Fil.4:19). “Patiesi, lielu ieguvumu dod dievbijība ar pieticību” (1.Tim.6:6). “Jūsu dzīvē lai nav mantkārības! Lai jums pietiek ar to, kas pie rokas, jo Viņš pats ir sacījis: Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu” (Ebr.13:5).
  4.Lūdziet par viņa seksualitāti un šķīstību. “Sargaities no netiklības! Katrs cits grēks, ko cilvēks dara, paliek ārpus miesas, bet, kas netiklības grēku dara, grēko pie savas paša miesas. Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Svētā Gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem? Jo jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu” (1.Kor.6:18-20). “Jo tāda ir Dieva griba - lai jūsu dzīve būtu svēta. Atturieties no netiklības! Zinait, ka ikvienam jāglabā sava miesa svētumā un godā, bet ne kaislē un kārībā, kā to dara pagāni, kas nepazīst Dievu. Nevienam nebūs savam brālim pāri darīt vai to izmantot kādā lietā, jo Tas Kungs ir atriebējs visās šinīs lietās, kā mēs jums to jau agrāk esam teikuši un apliecinājuši. Jo Dievs mūs nav aicinājis nešķīstībai, bet svēttapšanai” (1.Tes.4:3-7).
  5.Lūdziet, lai Dievs viņu sargā no kārdināšanām. “Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna” (Mt.6:13). “Tas Kungs ir uzticams. Viņš jūs darīs stiprus un pasargās no ļauna” (2.Tes.3:3).
  6.Lūdziet, lai viņa domas ir Dieva apsargātas. “Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs” (Rom.12:2). “Jo kas ir atzinis Tā Kunga prātu, lai Viņam varētu dot padomu? Bet mums ir Kristus prāts” (2.Kor.2:16).
  7.Lūdziet par viņa plāniem un sapņiem. “Nu tad jūs, kas sakāt: šodien vai rītu mēs dosimies uz to un to pilsētu un pavadīsim tur gadu un tirgosimies un gūsim peļņu, - jūs taču nezināt, kāda jūsu dzīve ir rītu; jo tā ir tvaiks, kas uz īsu brīdi ir redzams un tad izgaist, kur jums būtu jāsaka: ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to” (Jēk.4:13-15). “Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā, Es pār tevi turēšu nomodā Savu aci” (Ps.32:8).
  8.Lūdziet par viņa bailēm un uztraukumiem. “Jo Dāvids par Viņu saka: Tas Kungs man vienmēr bijis acu priekšā, jo Viņš man ir pa labo roku, lai es nešaubītos” (Ap.d.2:25). “Kurš jūsu starpā ar visu savu zūdīšanos var savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? Ja nu jūs pat vismazākās lietas nespējat, ko jūs zūdāties pārējo lietu pēc?” (Lk.12:25-26)
  9.Lūdziet par viņa prioritātēm un nākotni. “Un tev būs To Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka. Otrs ir šis: tev būs mīlēt savu tuvāku kā sevi pašu; cita lielāka baušļa par šiem nav” (Mk.12:30,31). “Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas” (Jņ.16:13).
  10.Lūdziet par viņa attiecībām ar jums, bērniem, draugiem. “Kā putns, kas atstāj savu ligzdu, tāds ir vīrs, kas aizgājis projām no savas dzimtās vietas” (Sal.p.27:8). “Bet netiklības novēršanas labā lai katram ir sava sieva un katrai sievai savs vīrs. Vīrs lai izpilda savu pienākumu pret sievu un sieva pret vīru” (1.Kor.7:2,3). “Vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām” (Kol.3:19). “Ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi” (Fil.2:3).
  11.Lūdziet par to, lai viņš būtu labs tēvs. “Tēvi, nekaitinait savus bērnus, bet audzinait un pamācait tos būt paklausīgiem Tam Kungam” (Ef.6:4).
  12.Lūdziet par to lai viņš varētu samierināties ar savu pagātni (sāpēm, neveiksmēm, atraidījumiem). “Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns” (2.Kor.5:17). “Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas” (Rom.8:1).
  13.Lūdziet par to, lai viņš uz dzīvi skatās ar optimismu. “Bet cerības devējs Dievs lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā Svētā Gara spēkā” (Rom.15:13). “...Apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod Viņa aicinājums un kādu godības bagātību Viņš savējiem liek iemantot” (Ef.1:18).
  14.Lūdziet par to, lai viņš spētu tikt gala ar stresiem un konfliktiem. “Ja kāda ceļi Tam Kungam labi patīk, tad Viņš liek izlīdzināties viņam arī ar viņa ienaidniekiem” (Sal.p.16:7). “Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar To mums nedāvinās visas lietas?” (Rom.8:31, 32)
  15.Lūdziet lai viņš katru dienu nodzīvotu ar Dievu. “Un tavas ausis dzirdēs aiz tevis šos vārdus: šis ir tas ceļš, staigājiet pa to! - kaut jūs arī ietu pa labi vai novērstos pa kreisi” (Jes.30:21). “Un Ēnohs vadīja savas gaitas ar Dievu; tad viņa vairs nebija, jo Dievs ņēma viņu pie Sevis” (1.Mozus 5:24).
  16.Lūdziet par to, lai jūsu vīrs saprastu viņam uzlikto svētā lomu un dzīvotu atbilstoši tai. “...un kas mūs darījis par ķēniņiem, par priesteriem Dievam, Savam Tēvam, Viņam lai ir slava un vara mūžu mūžos!” (Atkl.1:6). “Tu esi padarījis viņus mūsu Dievam par ķēniņiem un priesteriem, kas valdīs pār visu zemi” (Atkl.5:10).
  17.Lūdziet par to, lai jūsu vīrs augtu ticībā un dzīvotu svētībā. “Tev, cilvēk, ir sacīts, kas ir labs un ko Tas Kungs no tevis prasa, proti - darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt sava Dieva priekšā!” (Mihas 6:8) “Bet mēs visi, atsegtām sejām, Dieva godību redzēdami kā spogulī, topam pārvērsti Viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara Tā Kunga Gars” (2.Kor.3:18). “Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā, sakņodamies Viņā, augdami Viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā!” (Kol.2:6,7)
  18.Lūdziet par paklausību Dievam. ”Pasaule iznīkst un viņas kārība, bet, kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi” (1.Jņ.2:17). “Ja kāds Man grib kalpot, tad lai viņš seko Man, jo, kur Es esmu, tur būs arī Mans kalps; un, ja kāds Man kalpos, to Mans Tēvs cels godā” (Jņ.12:26).
  19.Lūdziet par to, lai viņš ir Svētā Gara piepildīts un nestu Gara augļus. “Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam" (Ap.d.1:8). “Ja nu jūs, ļauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs no debesīm dos Svēto Garu tiem, kas Viņu lūdz?" (Lk.11:13) “Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības” (Gal.5:22-23).
  20.Lūdziet par lēmumiem, kuri viņam ir jāpieņem, un izvēli, kura viņam ir jāizdara katru dienu. Lūdziet par to, lai Svētais Gars darbojas viņa dzīvē. “Tiešām, Dievs ir mana pestīšana, es esmu paļāvības pilns un nebīstos, jo Dievs Tas Kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma; Viņš bija priekš manis pestīšana!” (Jes.11:2)
  21.Lūdziet par viņa gara pazemību, samierināšanos, par to, lai viņš varētu nešauboties nožēlot savus grēkus un lūgt piedošanu, ja tas ir vajadzīgs. “Ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi” (Fil.2:3). “Zemojieties Tā Kunga priekšā, tad Viņš jūs paaugstinās” (Jēk.4:10). “Kas noliedz savu ļauno darbu, tam tas neizdodas, bet, kas tajā atzīstas un turpmāk tā vairs nedara, tas izpelnīsies žēlastību” (Sal.p.28:13).
  22.Lūdziet par sarunām, kurās viņš piedalās, padomiem, kurus viņš dod, un ietekmi, kuru viņš rada uz citiem. “Lēnīga mēle ir dzīvības koks, bet melīga ievaino sirdi” (Ap.d.15:4). “Tas Kungs visu dara ar noteiktu nolūku, arī bezdievīgo Viņš taupa ļaunai dienai” (Ap.d.16:4). “Kas piesarga savu muti un savu mēli, tas pasarga no bailēm savu dvēseli” (Ap.d.21:23). “Citam Gars dod gudrības runu, citam atziņas runu, tas pats Gars” (1.Kor.12:8).
  23.Lūdziet par viņa priekšstatu pašam par sevi. Lai viņš sajūt un atzīst, cik stipri viņu mīl Dievs. “Tas Kungs man parādījās no tālienes: ‘Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību, tādēļ Es pret tevi tik uzticīgi esmu saglabājis Savu žēlastību’” (Jer.31:3). “Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki” (Rom.5:8). “Lai arī kalni atkāptos un pakalni sakustētos, bet Mana žēlastība neatkāpsies no tevis un Mana miera derība nešķobīsies,’ saka Tas Kungs, tavs apžēlotājs (Jes.54:10).
  24.Lūdziet par to, lai viņš var pastāvēt kārdināšanas laikā, lai viņš tiktu visādos veidos pasargāts no ļaunā uzbrukumiem, no viltības un lai neviens no malas neiejaucas jūsu laulībā. Iestājieties pret laulības pārkāpšanu, netiklību un nešķīstību. “Bet, kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs” (1.Kor.13:10).
  25.Lūdziet par to, lai viņš jums atver savu sirdi un neslēptu savu dzīvi no jums. “Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies viņas labā. Bet arī katram no jums būs savu sievu mīlēt kā sevi pašu, bet sieva lai jūt bijību pret savu vīru” (Ef.5:25,33). <<<

  26.nodaļa - Kā lūgt, ja esat strādnieks
  Praktiski norādījumi
  1.Kā garīga darba darītājs (mācītājs/ kalpotājs/ misionārs) tirgus apstākļos jūs vispirms esat aicināti un Dieva nolikti, lai nestu garīgus augļus. Jūsu darbs misionārās darbības vai tās draudzes darbs, kurai jūs esat aicināti kalpot.
  2.Jūs tāpat varat sevi uzskatīt par misionāru, kurš gatavo teltis. Uzlūkojiet sevi kā cilvēku, kurš pats sevi apgādā, lai varētu izpildīt savu vēsturisko misiju.
  3.Ir starpība starp karjeru un aicinājumu. Aicinājums ir svarīgāks nekā karjera. Jūs kā kristietis esat aicināts sludināt glābšanas Evaņģēliju, pasludināt cilvēkiem, ka Jēzus ir Kungs. Jūsu karjera – tas ir darbs, kuru jūs pildāt katru dienu, pie kam nav svarīgi, par ko jūs strādājat (piemēram, ārsts, skolotājs, bankas ierēdnis, brokeris utt.). Dievs mums dod darbu, ar kura palīdzību mēs varam īstenot savu primāro aicinājumu. Darbā jūs satiekat cilvēkus, kas kļūst par jūsu draudzi, jūsu darba lauku misionārai darbībai. Mācītājus un kalpotājus var nosaukt par “kalpotājiem aiz katedras.” Kristieti tirgū var nosaukt par “kalpotāju tirgū.”
  4.Patiesībā par tirgu var nosaukt biznesu, izglītību, valdības iestādi, veselības aizsardzību, sporta un atpūtas organizāciju, izklaides pasākumu organizēšanu un mākslu.
  5.Vārdā ir teikts, ka sava dienišķā maize mums, centīgi strādājot, ir jānopelna pašiem. Bet jāatceras, ka pāri visam Dievs ir mūsu apgādnieks. Mums ir centīgi jāstrādā un jālūdz ar Mateja 6:11 vārdiem: “Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien.” Kad es lūdzu šo lūgšanu, es pasludinu, ka beigu beigās Dievs par mani rūpējas un apklāj visas manas vajadzības.
  6.Dievs mūs ir aicinājis būt par priesteriem tur, kur mēs dzīvojam. Viens no mūsu pirmajiem uzdevumiem kā priesteriem ir aizlūgt Dieva priekšā par citiem cilvēkiem.

  Par ko lūgt
  1.Dieva priekšā uzņemieties atbildību godprātīgi izpildīt to darbu, ko jums licis darīt jūsu darba devējs.
  2.Savu darbu veiciet kā Tam Kungam. “Visu, ko tava roka spēj ar taviem spēkiem veikt, to dari, jo pazemē, kurp tavs ceļš iet, nav ne darba, ne vairs kādu pārdomu, ne atziņas, ne gudrības” (Sal.māc.9:10). “Visu, ko darāt, darait no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem” (Kol.3:23). “Tāpēc vai ēdat vai dzerat, visu to dariet Dievam par godu” (1.Kor.10:23).
  3.Lūdziet par to, lai jums ir vēlēšanās pakļauties, klausīties, būt gataviem sekot pieņemtajiem noteikumiem un izpildīt norādījumus. Lūdzieties par kalpa raksturu sevī.
  4.Lūdziet par radošām spējām. Dieva Gars – tas ir Radītājs Gars. Lūdziet par to, lai Gars jums parāda, kā labāk izpildīt savu darbu, palīdz domāt pa jaunam un atrast svaigus risinājumus, kas atnesīs labumu jums un jūsu darba devējam.
  5.Lūdziet lai Dievs jūsu darba vietā jūs dara par cilvēku zvejnieku, par bezbailīgu Kunga Jēzus Kristus žēlastības sludinātāju, par cilvēku, kurš nekaunas no Evaņģēlija. “Un Viņš uz tiem saka: ‘Nāciet Man līdzi, Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem’” (Mt.4:19). “Jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visupirms un arī grieķim. Jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts: no ticības taisnais dzīvos” (Rom.1:16,17). “Tad nu nekaunies liecināt par mūsu Kungu, nedz kaunies manis, viņa gūstnieka, bet uzņemies Dieva spēkā ciešanas līdz ar mani evaņģēlija labā” (2.Tim.1:8).
  6.Lūdziet par to cilvēku glābšanu, kuri atrodas ar jums, kā arī par jūsu darba devējiem, citiem darbiniekiem un klientiem “Tas Kungs nevilcina Savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās” (2.Pēt.3:9). “Nevis taisnus esmu nācis aicināt uz atgriešanos no grēkiem, bet grēciniekus” (Lk.5:32). Lūdziet, lai Dievs caur Svēto Garu jums atklāj, kādas ir šo cilvēku vajadzības, kādas ir viņu ikdienas vajadzības. Lūdziet Svēto Garu, lai Viņš jums parāda, kad vajag lūgt par vajadzībām kopā ar viņiem.
  7.Katru dienu lūdziet par savu darba devēju, par viņa ģimeni, viņa veselību, fizisko un garīgo aizsardzību, par gudrību pieņemot lēmumus. “Tas Kungs lai tevi svētī un lai tevi pasargā! Tas Kungs lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs! Tas Kungs lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru!” (4.Mozus 6:24-26). “Un Jabecs piesauca Israēla Dievu, sacīdams: ‘Kaut Tu mani svētīdams svētītu un paplašinātu manas robežas un kaut Tava roka būtu allaž ar mani, un kaut Tu mani pasargātu no nelaimes, ka man nebūtu jācieš sāpes!’ Un Dievs lika tam notikt, ko viņš bija lūdzis” (1.Laiku 4:10).
  8.Lūdziet Dievu, lai Viņš jums palīdz būt disciplinētam, regulāri pavadīt laiku ar Viņu.
  9.Lūdziet par spējām sevi kontrolēt un nebūt asam situācijās, kad ar jums netaisni apietas, kad kautkas neiet jūsu darbā vai jūsu biznesā vai kad jūs izjūtat daudz vilšanās. “Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības” (Gal.5:22, 23). Lūdziet Dievam palīdzību piedot tiem, kuri pret jums ir netaisni apgājušies, tāpat lūgt piedošanu, kad esat bijuši netaisni. “Jo, kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosit, tad jums jūsu Debesu Tēvs arīdzan piedos. Bet, ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad jūsu Debesu Tēvs jums jūsu noziegumus arīdzan nepiedos” (Mt.6:14,15).
  10.Lūdziet, lai Dievs jūs pasargā no miesīgām kārdināšanām, netiklības, neētiskas uzvedības, neprasmes mīlēt, vēlmes kritizēt, meliem. “Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums; Dievs ir uzticīgs, Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest” (1.Kor.10:13). “Jo tāda ir Dieva griba - lai jūsu dzīve būtu svēta. Atturieties no netiklības! Zinait, ka ikvienam jāglabā sava miesa svētumā un godā” (1.Tes. 4:3, 4) “Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ikviens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. Dusmās neapgrēkojieties: lai saule nenoriet, jums dusmojoties, un nedodiet vietu velnam. Kas zadzis, lai vairs nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgu iztiku ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā. No jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem. Un neapbēdinait Dieva Svēto Garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība lai ir tālu no jums. Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis. Sekojiet Dievam kā viņa mīļie bērni un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis un mūsu labā Sevi nodevis Dievam par upura dāvanu, par jauku smaržu. Bet netiklība, visāda veida netīra dzīve vai mantkārība lai pat vārda pēc jums ir sveša, kā tas svētiem piederas; tāpat bezkaunība, tukšas runas, jo tādas lietas neklājas, bet gan jo vairāk pateicība. Jo to iegaumējiet: nevienam netiklim, netīram vai mantrausim, tas ir, elku kalpam, nav vietas Kristus un Dieva valstībā!” (Ef.4:25-5:5)
  11.Lūdziet, lai Dievs jūs pasargā no tā, ka darbs nekļūst jūsu Dievs, bet jūs – viņa vergs. Lūdziet Viņam atklāt patieso domu un nozīmi Sv.Rakstu izvilkumam no Ps.127:1,2 jūsu ikdienišķajai dzīvei: “Ja Tas Kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja Tas Kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā. Ir velti, ka jūs agri ceļaties un vēlu paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm; saviem mīļajiem Viņš to bagāti dod miegā.”
  12.Lūdziet Dievam jūs atbrīvot no skopuma un lai jums pietiek ar to, ko Viņš jums dod. “Pēteris sāka uz Viņu runāt: ‘Redzi, mēs visu esam atstājuši un Tev staigājuši pakaļ.’ Jēzus teica: ‘Patiesi Es jums saku: neviena nav, kas atstājis namu vai brāļus, vai māsas, vai māti, vai tēvu, vai bērnus, vai tīrumus Manis un evaņģēlija dēļ, kas nedabūtu simtkārtīgi jau šinī laikā namus un brāļus, un māsas, un mātes, un bērnus, un tīrumus, kaut arī ar vajāšanām, un nākošā laikā mūžīgu dzīvību. Bet daudzi, kas pirmie, būs pēdējie, un pēdējie būs pirmie’” (Mk.10:28-31). “Jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest …Jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība; dažs labs, tiekdamies pēc tās, ir nomaldījies no ticības un pats sev nodarījis daudz sāpju” (1.Tim.6:7, 10).
  13.Atdodiet desmito tiesu no visiem saviem ienākumiem un ziedojiet desmitās tiesas lielumu Dieva valstības darbam. Lūdziet Dieva vadību, lai ar gudrību spējat ieguldīt naudu Viņa valstībā. “Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā Manā klētī tā, lai arī Manā mājā būtu barība, un pārbaudiet tad Mani šai ziņā, saka Tas Kungs Cebaots, vai Es arī neatvēršu debess logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums” (Mal.3:10). “Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Tā kā ir rakstīts: Viņš ir izbēris un nabagiem devis, Viņa taisnība paliek mūžīgi” (2.Kor.9:8,9). Ziniet, ka Viņš parūpēsies par jums un svētīs jūs.
  14.Lūdziet Dievu jums dot kalpa sirdi. “Bet lielākais jūsu starpā lai ir jūsu kalps. Un, kas pats paaugstināsies, tas tiks pazemots; un, kas pats pazemosies, tas tiks paaugstināts” (Mt.23:11,12). “Bet pie jums tā nebūs būt; bet, kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu sulainis. Un, ja kas jūsu starpā grib būt pirmais, tas lai ir jūsu kalps” (Mt.20:26, 27).
  15.Lūdzt Dievu palīdzēt jums strādāt komandā un par otru domāt labāk nekā par sevi. “Ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi” (Fil.2:3).
  16.Lūdziet Dievam jums palīdzēt ar Svētā Gara spēku sevi darbā parādīt kā Jēzus Kristus mācekli.
  17.Lūdziet, lai Kungs Dievs jums palīdz attiekties pret cilvēkiem tā, kā jūs gribētu, lai attiecas pret jums. “Viens labprāt piešķir no savas mantas citam, un tomēr viņam arvienu vairāk krājas; kāds cits ir sīksts pārlieku un tomēr kļūst arvienu nabagāks” (Sal.p.11:24).
  18.Lūdziet par to, lai Dievs Svētajā Garā izlej jūsu sirdī Savu mīlestību tā, lai jūs varētu mīlēt cilvēkus ar beznosacījuma mīlestību, lai iekšēji būtu stiprs cilvēks, lai jūs apjaustu pilnīgo Dieva mīlestību uz jums. “Un cik pārlieku liels ir Viņa spēka mērs, kas parādās pie mums, ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā” (Ef.1:19). “Lai Viņš Savā godības bagātībā jums dotu Savu Garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku un lai Kristus, jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā” (Ef.3:16,17). “Bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar Svēto Garu, kas mums dots” (Rom.5:5).
  19.Katru dienu lūdziet par Svētā Gara darbību jūsu sirdī. “Un pār to klāsies un to sargās Tā Kunga Gars, gudrības un saprāta Gars, padoma un spēka Gars, atziņas un Tā Kunga bijības Gars” (Jes.11:2).
  20.Lūdziet par to, lai Dievs jums palīdz atrisināt konfliktus starp cilvēkiem, zināt, kā rīkoties tādās situācijās.
  21.Lūdzat par brīnumiem un zīmēm, par varenu Svētā Gara darbību jūsu darba vietā. “Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana” (Ap.d.4:12). “Tad nu, Kungs, skaties uz viņu draudiem un dod Saviem kalpiem drosmi runāt Tavu vārdu, Savu roku izstiepdams, ka notiek dziedināšanas un zīmes un brīnumi Tava svētā kalpa Jēzus Vārdā." Kad viņi beidza Dievu lūgt, vieta, kur tie bija sapulcējušies, nodrebēja, un tie visi kļuva Svētā Gara pilni un drošu sirdi runāja Dieva vārdus” (Ap.d.4:29-31). “Arī pašam Dievam liecību dodot ar zīmēm un brīnumiem un dažādiem vareniem darbiem un izdalot Svētā Gara dāvanas pēc Sava prāta” (Ebr.4:2). “Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē, lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā” (1.Kor.2:4, 5).
  22.Katru dienu lūdziet par to, lai Dieva valstība nostiprinātos tirgus sfērā. Lūdziet Dievam saprast tā nozīmi un pateikt, par ko jums ir jālūdz. “Tāpēc jums būs tā lūgt: mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds. Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes” (Mt.6:9, 10). <<<

  Produkta informācija

  Autors(i): Bennijs Mosterts
  Izdevniecība: Viņa Vārds Manī
  Valodas: Latviešu
  Reitings: 4.25 (no 5)
  Vākojums: mīkstie vāki
  Lappuses: 272
  Publikācijas datums: 2012
  Size, cm (width, height): 9.99 x 9.99
  ISBN: 9789984866604
  Kategorijas

  Latviešu
  Grāmatnīca / Grāmatas
  BibliotēkaK / GrāmatasK+
  Tēmas / Lūgšana un attiecības ar Dievu
  Komentāri uz Manna.lv

  Atstājiet Jūsu komentāru!
  Permalink

  http://www.manna.lv/item/9789984866604.html
  Mana Manna.lv | Rakstiet mums | Notikumi | Pievienot notikumu | Raksti | Palidzība | Lapas karte

     © KIC Tava Izvēle 2008-2022
  KIC Tava Izvēle Timoteja iela 1, Rīga, LV-1050
  Tālr.: 67217712, 26522675, Fakss: 67217712, e-pasts: infomanna.lv
  Izstrāde un atbalsts: Amizante