KIC Tava Izvēle
Timoteja iela 1, Rīga, LV-1050
Tālr.: 67217712, 26522675
e-pasts: infomanna.lv
18.01.20 19:32
Meklēšana

Kādi ļaudis mums vajadzīgi?

Bilde
[ palielināt ]
Manna.lv cena: 2,85 EUR

Veikals: tiek izsūtīta 1-3 darba dienu laikā
Bibliotēka: ir bibliotēkā

 
Pircēji, kas pērk šo preci, izvēlējās arī

 • Cūkas viesistabā
 • Labrīt, Svētais Gars
 • Ko darīt, kad kārdinātājs atnāk
 • Miesa - skaistuma templis
 • Evaņģēlijs skrandaiņiem
 • Iet un nepagurt

 • Apraksts un viedokļi

  Darbā "Kādi ļaudis mums vajadzīgi?" autors līdzpārdzīvo ciešanas un pazemojumus, ko latviešu tautai ilgus gadsimtus nesusi alkohola lietošana, un sniedz īsu pārskatu par to, ka latviešus uz atturībnieku dzīvesveidu aicinājuši ievērojami mūsu tautas pārstāvji - K. Ulmanis, A. Brigadere, R. Blaumanis č. ń. Daudzi mūsu tautieši nav lietojuši alkoholu, jo, lasīdami Bībeli, sapratuši, ka atturība no alkohola ir pareizākais lēmums viņu dzīvē. I. Mičs piedāvā ieskatu Bībeles mācībā par alkoholu un to, ka pret alkohola lietošanu izturējusies kristīgā Baznīca un kristīgie domātāji. Sarakstīt šo darbu autoru rosinājusi ari personīgā pieredze - bērnībā un pusaudža gados piedzīvotais posts, ko izraisījusi tuvāko cilvēku alkohola lietošana.

  ILVARS MIČS dzimis Ludzā 1979. gadā, vēlāk pārcēlies uz dzīvi Siguldā. Studējis Latvijas Universitātē un ieguvis humanitāro zinātņu bakalaura grādu teoloģijā un reliģiju zinātnē, kā ari reliģijas un ētikas skolotāja kvalifikācijas diplomu. Vienu gadu studējis teoloģiju Vācijā, Tībingenē. 2014. gadā Rīgas Stradiņa Universitātē ieguvis profesionālo maģistra grādu sociālajā darbā. Strādājis par sociālo audzinātāju Vangažu, Inčukalna, Baldones bērnunamos un Rīgas stingra režīma skolā. 2012. un 2013. gadā, būdams sociālais rehabilitētājs, piedalījies Rīgas patversmes projektā "Motivācijas programmu izstrāde un ieviešana bezpajumtniekiem - bezdarbniekiem". Projekts tika atzīts par vienu no desmit veiksmīgākajiem īstenotajiem sociālajiem projektiem Eiropas Savienībā. Kopš 2007. gada strādā Valsts probācijas dienestā par vecāko referentu un vada probācijas programmas cilvēkiem, kas pārkāpuši likumus, tajā skaitā - alkohola reibumā.
  Fragmenti

  levads
  Latvija ir skaista zeme ar Latgales dzidrajiem ezeriem, Vidzemes augstienes kalniem, dzintariem rotāto jūrmalu, Kurzemes dzīvības bagātajiem mežiem, Zemgales ziedošām pļavām, un visam pāri zilajās debesīs plīvo sarkanbaltsarkanais karogs. Latvija ir mana Tēvzeme. Par savu tautu izteikšos R. Blaumaņa vārdiem: Mans zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods, kas, postīdams viņu, šausta, uz pekli lai rauj to jods!" Mēs esam maza, bet stipra un izturīga tauta, esam pārdzīvojuši daudzu svešu zemju kundzību un okupāciju, tomēr gan vēsturē, gan arī 21. gadsimtā latviešu tauta ir zemu liekusies alkohola pudeles un alkohola biznesa priekšā, guldīdama savā zemē šīs narkotikas uzvarētus, vēl nedzimušus bērnus, jauniešus, vīriešus un sievietes, kā arī gados vecākus cilvēkus.

  Autora vairāku gadu darba pieredze dažādos Latvijas bērnunamos, Valsts probācijas dienestā un Rīgas dienas centrā ar bezpajumtniekiem ir apstiprinājusi vēsturisko patiesību par alkoholu kā absolūtu ļaunumu.
  Lietojot alkoholu, labākie vīrieši, mīlošākie tēvi un mātes, centīgākie strādnieki un tiesiskākie pilsoņi kļūst par sliktākajiem cilvēkiem, nelaimīgākajiem vecākiem, bezatbildīgākajiem strādniekiem un likumpārkāpējiem. Nevienu cilvēku alkohola lietošana nav darījusi gudrāku, laimīgāku un veiksmīgāku. Gluži otrādi, alkohola lietošana ir padziļinājusi jebkuru citu krīzi cilvēka dzīvē; pētījumi un statistika min tādas sociālas sekas kā vardarbība, dažādas slimības un traumas, kas iegūtas alkohola lietošanas dēļ, nāves un pašnāvības gadījumi, avārijas uz cēliem, ugunsgrēki, dažādi noziegumi.

  Tiek veikti pētījumi, un statistika uzskaita datus par alkohola lietošanas biežumu, apjomu un izplatību gan bērnu, gan pieaugušo vidū. Taču iegūtie rezultāti paliek akadēmiskos un publiskos dokumentos, bet nenonāk kā atvērta, dziļi un ilgstoši asiņojoša brūce Valsts prezidenta un atbildīgo ministru priekšā. Mums nav vajadzīgi neskaitāmi pētījumi un skaitli, mums ir vajadzīga Latvija, kur neviens bērns nelieto alkoholu un arī pieaugušie dzīvo bez alkohola lietošanas.

  Mūsu Tēvzemes vēsture atklāj, ka latviešu tautai nav lielāka ienaidnieka par alkoholu un, nākuši pie šādas atziņas, svešu zemju kungi "baltos cimdos" gadsimtiem ilgi cēla savu labklājību, mērķtiecīgi nodzirdīdami neizglītotos un nabadzīgos zemniekus pašu celtajos krogos. Mūsdienu Latvijā nekas nav īpaši mainījies, Jo latviešu tauta dzer un pamazām nodzeras. Gadiem ilgi neatrisinātā pārmērīgas alkohola lietošanas un alkoholisma problēma Latvijā radījuši drošu pamatu un nākotni cita veida narkotikām, tajā skaitā - spaisam.

  Autors lasītāju uzrunās, būdams atturībnieks, norādot alkohola negatīvo ietekmi uz veselību un atklājot K.Ulmaņa, A.Brigaderes, Ŕ. Dombrovska un citu izcilu personību patriotisko mīlestību un cīņu par brīvu Latviju bez alkohola. Autors piekrīt literatūras vēsturnieka Teodora Zeiferta teiktajam, ka "Bībele ir vecās latviešu rakstniecības stūra akmens. Viss, kas pirms tās latviešu rakstos parādījies, ir iepriekšējie izvilkumi no Bībeles, kas vēlāk nāńŕ klajā, izplūda no Bībeles kā no avota. Un pēc kāda gadu simteņa tautā ejošie laicīgie raksti palika laba saskaņā ar Bībeli. Viņas saturs noteica turpmāko tautas garīgo attīstību.”

  Tieši Bībeles saturs palīdzēja latviešiem saprast alkohola lietošanas ļaunumu un radīja atziņu, ka ari latvieši var būt izredzēta un laimīga tauta. Daudziem mācītājiem sāpēja sirds, redzot, cik cietsirdīgi svešu zemju kungi Latvijā nodzirdina tautu. Latviešu zemnieks kā vergs paša zemē strādāja grūtu darbu, bieži nopelnīto nodzēra, un bezcerīgi tā turpinājās no gadsimta uz gadsimtu, līdz bezbailīgi un bezkompromisa cilvēki pasludināja evaņģēlija vēsti par dzīvesveidu bez alkohola. Tāpēc, ņemot vērā Bībeles un kristīgo vērtību vislielāko nozīmi latviešu nācijas veidošanās procesā, tiks apskatīta Bībeles mācība par alkoholu, kā arī kristīgās Baznīcas un kristīgo domātāju attieksme pret alkoholu.

  Ilvars Mičs
  Sigulda 2014. gada jūlijs <<<

  Apustuļa Pāvila attieksme pret alkohola lietošanu /90-92 lpp.
  Pāvils izstrādā Jaunās Derības doktrīnu par pilnīgu atturēšanos no alkohola lietošanas. Apustuļu darbos apustulis vienmēr atrodams skaidrā prātā, nav lietojis alkoholiskos dzērienus, un savās vēstulēs viņš mācīja sava atturības dzīvesveida pamatprincipus. Vairākās vēstules apustulis Pāvils iesaka un pavēl nelietot alkoholisko vīnu.

  „Bet mēs, kas piederam dienai, būsim skaidrā prātā!" (1. Tes. 5:8)
  „Bīskapam pienākas būt nepeļamam vienas sievas vīram, sātīgam" (1. Tim. 3:2)”

  Šajās un daudzās citās Svēto Rakstu vietās apustulis norāda, ka ticīgie un draudzes kalpotāji nedrīkst lietot alkoholu. Būt "skaidā prāta; "sātīgam” ir grieķu valodas vārda nephaleos tulkojumi. Nephaleos nozīmē pilnīgu atturību no alkoholiskā vīna. Nelietot alkoholu ir apustuļa pavēle, Jaunās Derības doktrīna.

  "Dzīvosim cienīgi, kā diena to prasa, nevis dzīrēs un skurbumā:”(Rom.l3:13)
  "Ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dieva valstību." (1. Kor. 6:10)

  „Dzīres" grieķu valodas vārda kōmois tulkojums un 1. gs. nozīmē iereibušu cilvēku iešanu ielās, iereibušā stāvokli dziedāšanu draugu lokā. Savukārt skurbumā ir grieķu vārda methais tulkojums un nozīmē jebko, kas ir alkoholisks, būt alkohola ietekmē. Šīs Rakstu vietas norāda, ka iereibis cilvēks nedzīvo saskaņā ar evaņģēlija vēsti. Dzērāja dzīvesveida sekas ir Dieva Valstības neiemantošana. Pāvils nevienā vēstulē nav aicinājis cilvēkus kulturāli dzert alkoholiskos dzērienus. Ar vislielāko pārliecību viņš māca pilnīgi atturēties no jebkura alkoholiska dzēriena. Atzīt mērenu alkoholu lietošanu, bet vēlāk nosodīt tos, kas no mēreniem alkohola lietotājiem kļuvuši par dzērājiem vai alkoholiķiem, ir neloģiski un negodīgi. Tāpēc apustulis ar vislielāko nopietnību norāda, ka pacelt alkohola pildītu glāzīti un apreibt ir bīstami un viņam tas nav pieņemams.

  "Neapreibinieties ar vīnu, no ka ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet Gara pilni" (Ef. 5:18)

  Šis pants Jaunajā Derībā ir doktrīnas par atturību un aizliegumu lietot jebkādu alkoholisku dzērienu stūrakmens. Pāvils nosoda cilvēka saistību ar alkoholu, sākot no vienas alkohola glāzītes izdzeršanas, iereibšanas, atrašanās alkohola reibumā draugu lokā vai publiskās vietās. Apreibināties ar alkoholu ir pilnīgā pretstatā Svētā Gara klātbūtnei. Apustulis māca, ka apreibināšanās ar alkoholu ir sākums dramatiskai, apgrēcīgai, netikumiskai dzīvei. Apustulis aizliedz lietot alkoholu un pavēl ikkatram sevi veltīt attiecībām ar Svēto Garu.

  „Neapreibinieties” ir grieķu valodas vārda methyskesthe tulkojums un nozīmē „nesākt intoksicēt” un "nesākt apreibināties".

  Pāvils Efesā pavadīja trīs gadus, šī pilsēta bija pazīstama ar ik gadus tajā notiekošo Dionisa kulta dzeršanas festivālu. Alkoholiskā vīna dzeršana, piedzeršanās, neķītru dziesmu dziedāšana un nepieklājīga uzvedība bija raksturīgas iezīmes šim dievam veltītajos pasākumos. Piedzeršanās pakāpe noteica cilvēka tuvību dievam Dionīsam. Tika uzskatīts, ka piedzeroties cilvēks savienojas ar šo dievu. Apustulis draudzei māca skaidrā prātā izdzīvot dzīvi un liturģiju. Pāvils runā par izlaidīgu dzīvi, kas ir grieķu vārda asōtia tulkojums, kas var nozīmēt arī cilvēkus, kas nevar tikt izglābti, vai neizglābtus cilvēkus. Citiem vārdiem - neapreibināties ar alkoholu, kā to dara neizglābtie cilvēki. Pirmais Efesas pilsētas draudzes bīskaps bija Timotejs, kuram apustulis Pavils ieteica nedzert vairs ūdeni vien, bet lietot mazliet vīna (gr. valodā - oinos) kuņģa kaites un biežās neveselības dēļ (I. Tim. 5:23). Pēc Pāvila teiktā secinām, ka līdz šim Timotejs bija lietojis tikai ūdeni. Pāvils bīskapiem aizliedz lietot alkoholu, un tas nozīmē, ka Timotejam viņš piedāvā dzert parastu vīnogu sulu. Aristotelis un Plīnijs norāda, ka veselības uzlabošanā priekšroka bijusi dabīgai vīnogu sulai.

  Oinos - tulkojumā no grieķu valodas plašākā nozīmē ir vīns. Pēc rakstu konteksta var saprast, vai domāts alkoholiskais vīns vai parastā vīnogu sula. <<<

  Produkta informācija

  Autors(i): Ilvars Mičs
  Izdevniecība: Nordik
  Valodas: Latviešu
  Vākojums: cietie vāki
  Lappuses: 116
  Publikācijas datums: 2014
  ISBN: 9789984854618
  Kategorijas

  Latviešu
  Grāmatnīca / Grāmatas
  BibliotēkaK / GrāmatasK+
  Tēmas / Doktrīnas
  Tēmas / Atkarības / Alkoholiska
  Komentāri uz Manna.lv

  Atstājiet Jūsu komentāru!
  Permalink

  http://www.manna.lv/item/9789984854618.html
  Mana Manna.lv | Rakstiet mums | Notikumi | Pievienot notikumu | Raksti | Palidzība | Lapas karte

     © KIC Tava Izvēle 2008-2020
  KIC Tava Izvēle Timoteja iela 1, Rīga, LV-1050
  Tālr.: 67217712, 26522675, Fakss: 67217712, e-pasts: infomanna.lv
  Izstrāde un atbalsts: Amizante