KIC Tava Izvēle
Timoteja iela 1, Rīga, LV-1050
Tālr.: 67217712, 26522675
e-pasts: infomanna.lv
03.07.20 00:17
Meklēšana

Jēra kāzu mielasts un pēdējo laiku notikumi

Bilde
[ palielināt ]

Veikals: šobrīd nav
Bibliotēka: ir bibliotēkā

Pircēji, kas pērk šo preci, izvēlējās arī

 • Lūgšanas, kas izdzen dēmonus. Ceļvedis garīgajā cīņā
 • Izlaušanās pie Dieva
 • Norīkojums un Jeruzalemi
 • Mērķtiecīga lūgšana. Praktiskās lūgšanas rokasgrāmata.
 • Pniēla
 • Pavairo savu kalpošanu ar Svētā gara brīnumiem un izpausmēm

 • Apraksts un viedokļi

  Mani bērni, Es nākšu drīz. Mana atnākšana ir tuvu, jau pie durvīm. Es nāku! Šī grāmata tika sastādīta Manas meitas Sjūzanas četrdesmit dienu gavēņa laikā.
  Fragmenti

  PAZEMĪBA
  Pazemība – tā ir lēna, monotona paklausība. Tā ir gatavība kalpot citiem bez sūdzībām, ar smaidu un piedošanu, neievērojot ļaunumu no citiem. Tā ir vēlēšanās kalpot citiem un būt labvēlīgam attiecībā pret Dievu. Tā ir vēlēšanās kalpot Dievam jebkurā laikā ar cerības pilnām vēlēšanām, būt pakļāvīgam, būt ar garu, vienmēr gatavu kalpot Dievam un cilvēkiem. Pazemība – tā ir gatavība atiet no aizmugures plāna – pēdējās vietas, pašā galējā neviena neievērotā stāvoklī un palikt ēnā, neviena neievērotam un nepamanītam.

  Lūkas 14: 7–11: Bet nomanīdams, ka viesi sev izmeklēja pirmās vietas. Viņš tiem stāstīja līdzību, sacīdams: “Ja tevi kāds aicina kāzās, nesēdies pirmajā vietā, ka neierodas kāds par tevi cienīgāks, kas arī aicināts. Un ka tas, kas tevi un viņu aicinājis, nesaka tev: dod šim vietu, – un tev ar kaunu nav jāieņem pēdējā vieta; bet ja tu esi aicināts, tad nogājis apsēdies pēdējā vietā, lai tas, kas tevi aicinājis, pienācis, varētu sacīt: draugs, virzies uz augšu! – tad tu būsi pagodināts visu citu viesu priekšā. Jo katrs, kas pats tiek paaugstināts, tiks pazemots, bet kas pats pazemojas, tiks paaugstināts.”

  Mateja 19:30: „Bet daudzi, kas bija pirmie, būs pēdējie un, kas bija pēdējie, būs pirmie.” Tie ir cilvēki, kuri ir aizmirsti, jo viņi ir tik pazemīgi, viņi ir saplūduši ar apkārtējo vidi. Viņi negrib būt uzmanības centrā. Viņi grib noslēpties, būt klusi, lēni, paklausīgi Dievam. Šī pazemība piemīt meitai, un tā ir Mana līgava.

  Viņa ir tas viss. Vai tu tagad redzi savas kļūdas, Mana meita? Atļauj Mums turpināt... Ko nozīmē būt pazemīgam? Tas nozīmē darboties ārpus skatuves, nevēloties būt uzmanības centrā. Tā ir pilnīga paklausība Dievam. Tas nozīmē tiekties pakļauties Dievam it visā.

  Pazemība neraizējas par to, ko citi cilvēki domās par jums. Tas nozīmē darīt kaut ko priekš citiem, nesaņemot par to godu. Tas nozīmē vēlēties saņemt labvēlību un atzinību tikai no Dieva, bet ne no cilvēkiem. Tas nozīmē pieaugt mīlestībā uz Dievu un izpatikt tikai Dievam.
  Tā ir klusa un kautrīga.
  Tā pieaug Dievā.
  Tā paliek „līdzīga Mesijam.” Pazemība ir daudz skaistāka Dievam nekā cilvēkam. Pazemīgs, dievbijīgs cilvēks spīd Dieva acīs.

  Pazemība grib labpatikt Dievam un staigāt pa Viņa ceļu. Esiet pazemīgi un nedomājiet augsti par sevi, nevērtējiet sevi labāku par citiem, vērtējiet sevi zemāk par pārējiem un nenosodiet tos, kas ir jums apkārt. Es esmu vienīgais Tiesnesis. Tas nenozīmē, ka tādēļ jūs esat pazemoti, bet gan, ka jums vajag cienīt citu jūtas. Ja citi paklūp, netīkojiet pēc viņiem savā sirdī, bet drīzāk jūtiet tādiem līdzi, jo arī jūs neesat pārstājuši pilnībā grēkot Svētā Dieva priekšā.

  Lūk, kas notiek, kad kāds ir pazemīgs. Viņi parāda brīnišķīgas liecības. Viņi spīd Manā Valstībā, Manās acīs. Viņi ir Dieva saklausīti. Es klausos Savos pazemīgajos kalpos, kad viņi sauc uz Mani. Es ietu uz visu, lai tikai glābtu Savus pazemīgos kalpus. Es apgriezīšu debesis un zemi priekš Saviem pazemīgajiem kalpiem. Vai tu to saproti, Mana meita? Mani pazemīgie kalpi ir Man uzticīgi. Viņi saprot, ka viņi nevar darīt neko bez Manis. Viņi vienmēr meklē Mani visā, būdami līdzīgi bērnam, kas meklē savu vecāku. Tas ir Mans uzticamais kalps. Viņiem nav savas gribas. Viņi uzticas tikai Man savās ikdienas gaitās. Viņi Mani meklē savām atbildēm. Viņi patiesi uzticas Man, un Es viņiem atbildu. Es dodu viņiem vislabāko, jo viņi meklē vispirms Mani, lai saņemtu savas atbildes. Viņi ir pazemīgi un jauki Manās acīs. Viņiem piemīt patīkama runa par sevi pašu. Viņi nav līdzīgi pasaulei, kas griežas apkārt viņiem.

  Viņi izdalās no ļaužu bara. Viņu skaistums ir līdzīgs Dievam, tas ir debešķīgs. Tas ir līdzīgs debesīm, pilns ar cilvēkiem, drošs viņu Dievā, jo Es taču apmierinu visas viņu vajadzības.
  Nav nepieciešams būt rupjam un asam vai lepnam. Caur Mani visas viņu prasības ir apmierinātas. Viņi ir apmierināti, gatavi un laimīgi kalpot, tādēļ ka Es piepildīšu visas viņu vajadzības jebkurā laikā. Neviens nesacenšas par uzmanību Manās debesīs.

  Katrs tur ir apmierināts. Tā ir garīgas tīrības, miera, klusuma, mīlestības, smieklu un prieka vieta. Bērnišķīga ticība ir sparīga, tajā pašā laikā bērns netiecas apsteigt sevi pašu. Bērns seko savam vecākam, iet viņam tuvu, jo uzticas viņam. Viņš turas aiz vecāka ar cerības pilnu gaidīšanu, gaidot norādījumus, vadību, viņa līdera lomu. Bērns neuzņemas uz sevi vecāku lomu. Viņi taču zina labāk. Viņš nevar vadīt; viņš visu savu vajadzību apmierināšanā uzticas tikai vecākiem. Kad bērns iziet no vecāku redzes loka, iestājas panika, jo viņš zina, ka visas viņa vajadzības izpildīja vecāki – viņš ir iemācīts mīlēt un uzticēties. Šādas attiecības ir starp patiesu pazemību un Dievu. Pazemīgi cilvēki uzticības un paklausības vadīti akli seko Dievam, un Dievs viņus atbrīvo.
  Vairāk nekur citur nav atbildes. Dievs ir Visuvaldītājs, vienīgā patiesība un uzticama cerība.
  Bērni meklē savus vecākus visām savām vajadzībām. Viņi sauc uz viņiem, jo viņu vecāki var tos atbrīvot tieši tāpat, kā arī Dievs atbrīvo pazemīgos sekotājus Viņam, kam ir pazemīgas un tīras sirdis.

  Vai tagad priekš tevis tam ir kāda jēga, meita? Vai cilvēks, pilns lepnuma, spēj izmainīt savus ceļus un kļūt pazemīgs? Meita, atbilde ir „jā” – bet tikai zem Manas vadības un pakļaušanās Man, Savam Dievam.

  Tātad ar Dievu viss ir iespējams? – Jā, viss iespējams ar Mani!
  Salamana pamācības 15: 33: Tā Kunga bijāšana ir mācības ceļš, kā kļūt pie gudrības, un pazemība ved godā.”

  Atļauj mums tagad iesākt jaunu stundu. Pazemība – tā nāk no mīlestības. Savukārt mīlestība iznāk no sirds pazemības. Mīlestība neiznāk no lepnuma. Lepnums sagrauj mīlestību. Lepnums saka: „Es esmu labāks par tevi”; „Es zinu vairāk par tevi”; „Tu esi mazāk cienīgs nekā es”; „Tu esi man mazsvarīgs”; „Es esmu pašpietiekams” un „Tu man neesi vajadzīgs.” Lūk, ko nozīmē lepnums, Mans bērns.

  Lepnums – tas ir kroplīgs visās formās. Tā ir raušana sev, tas ir egocentrisks, egoistisks, bet tā saknes ir ļaunums. Iedomība stājas pret Dievu un saka: „Man nav vajadzīgs Dievs. Es pats sev esmu dievs. Es pats sevi vadu.” Tas ir kroplīgi un pretīgi. Tajā nav skaistuma. Tajā nav nekā nožēlojama. Tas noliek citus par neko. Tas liek cilvēkiem sajust sevi nepilnvērtīgiem, atraidītiem, nemīlamiem, apvainotiem, cietušiem. Lepnumā nav nekā pat tuvu Dievam, un tas ir pretstats Mesijas raksturam. Lepnumā nav nekā līdzīga Mesijam. No lepnuma neiznāk nekas labs, izņemot ļaunums. Vai tu to saproti, Mans bērns?

  „Kā mēs varam izbēgt no lepnuma parādīšanās, Kungs?” – Meita, jums jābēg no lepnuma, jābēg tālāk no tā. Visu laiku meklējiet pazemību.

  Meita, nav vajadzības noskaņot sevi uz citu uzmanību meklēšanu, kad jums ir Mana mīlestība un pieķeršanās.

  Meklējiet Manu mīlestību un tuvību, esiet apmierināti tikai ar to, un tad Mana visaptverošā mīlestība aizēnos visas jūsu vēlēšanās meklēt mīlestību no apkārtējiem cilvēkiem. Ļaudis apkārt jums nav spējīgi apmierināt jūsu prasības – tikai Es varu darīt to priekš jums. Tikai Es varu apmierināt izsalkušo, alkstošo, iztukšoto sirdi.

  Man ir visas atbildes alkstošai, iztukšotai sirdij. Es varu apmierināt jūsu slāpes. Cilvēki to nevar. Viņi nav spējīgi, kaut arī liekas otrādi. Apkārtējo labestība ir tikai īss mierinājums. Es esmu Avots, piepildošs līdz galam. Es piepildīšu un apmierināšu visas cilvēka sirds slāpes. Nāciet pie Manis, lai apmierinātu savu vajadzību pēc mīlestības un tuvības. Aizdzeniet lepnumu. Tas ir sagraujošs spēks, kam nav mīlestības. Tas darbojas bez mīlestības un atnes jums visiem tikai bojā eju. Lepnums ir pats pirmais ļaunums. Un tomēr tas valda cilvēku sirdīs. Lepnums liek cilvēkiem meklēt kaut kādus labus ceļus sev, izņemot Dieva ceļus.

  Cilvēki grib atrasties uz viņu ieņemamā amata, talantu, bagātības, mantu un savu sakaru pamata. Tie ir elki, jo cilvēki nav vērsušies uz Dievu pēc savām atbildēm, bet tikai grib pastāvēt caur nodarbošanām, kurām Es neesmu pielicis roku, ar mērķi kļūt veiksmīgiem apkārtējo vidū. Tikai pazemīgie ar sirdi meklē Dievu savām atbildēm un vajadzībām, atliekot malā savas vēlēšanās tiekties izrādīt iespaidu uz apkārtējiem.

  Cenšoties sakrāt bagātību vai vairojot savu vārdu pasaulē – pat pēc kalpošanas darba, – jūs cenšaties būt patīkams citiem, saņemt labvēlību no jums apkārtējiem cilvēkiem. Tā nav Mana griba un nevar tāda būt. Mani pazemīgie bērni meklē Mani savām vajadzībām katru dienu, un Es viņu atbrīvoju. Lūk, kā Es mācu uzticēties Dievam.

  Kad Mani bērni tiecas ar saviem spēkiem panākt veiksmi, viņi cieš neveiksmi, jo Es neapbalvošu tos, kas atrodas ārpus Manas gribas, pat ja viss izskatās labi – tā ir maldīga pārliecība.
  Es tāpat atļauju Saviem bērniem ciest neveiksmes viņu centienos, lai viņi ieraudzītu, ka viņiem vajag Mani. Man ir jābūt galvenajai vēlmei sirdī un atbildei uz visu. Viss pārējais ir maldu cerība, kas Manus bērnus aizved projām no Manas gribas.

  Jā, tie ir lepni bērni, kas meklē savu personīgo ceļu, neprasot padomu Man, nezinot un neuzticoties Man. Tas noved pie jūsu apmierinājuma nepietiekamības. Mani bērni tiecas un tiecas, un tiecas, un atkal no jauna rodas tukšas alkas pēc lieluma – tie nekad pa īstam nav paēduši, vienmēr vēloties ko lielāku, bet nezinot, ko. Es esmu tas „ko”! Es esmu vienīgais ceļš uz patieso apmierinājumu visai sirdij, visam garam, visai dvēselei.

  Es apmierinu, Es piepildu. Es daru par veselu, Es piepildu tukšumu alkstoša cilvēka sirdī kā nekas un neviens cits. Sirds, pastāvīgi meklējoša apmierinājumu un apstiprinājuma visā, izņemot Dievā, – tas ir lepnuma un grēka pamats, kas iznāk no tā. Tā paliek tukša, vientuļa un nepiepildīta – un beigu rezultāts ir nožēlojama eksistence, ko Es nekad neesmu paredzējis Savam radījumam.
  Lepnums ir kroplīgs grēks – dzīve pilnībā bez mīlestības jebkurā formā, tā ir mīlestībai nolaupīta pozīcija, kur cilvēkam nav mīlestības ne pret vienu. Toties pazemība, tieši pretēji, mīl. Tā nav savtīga. Tā nevalda pār citiem. Tā gaida, lai vispirms kalpotu citiem. Tā liek citus augstākā godā nekā pati. Tā neuzpūšas. Tā nav rupja un nav augstprātīga.

  Tā nav uzpūtīga. Tā netēlo svarīgu. Tā neizrāda sevi citiem. Tā ir skaista, klusa, mīļa, mīloša, rūpējoša, dievbijīga, Kristum līdzīga, Dievu meklējoša.

  Tā nevalda pāri citiem un neuzspiež savu pozīciju. Tā tikai ir ieinteresēta citu celšanā. Šī pazemība vienmēr ir pēdējā plānā, nekad nepretendējoša uz pirmo vietu. Tas ir Mans ceļš – pacietīgs un labs ceļš.

  Pazemība ir viena no mīlestības formām. Tā neuzspiež sevi citiem. Tā gaida savu rindu. Tā mīl augstāk par visu. Tā necenšas pazemot citus, bet gan paaugstināt. Tā meklē tikai labu tiem, kas ir apkārt.

  Kāpēc pazemība ir skaista Man, Dievam? Esmu priecīgs, kad Mani bērni staigā pazemībā Manā priekšā. Tā ir goda, cieņas un uzticības zīme pret Mani – viņu Dievu. Viņi atlika malā visas savas cerības un tagad gaida no Manis visu savu vajadzību apmierināšanu. Viņi vairāk nevēlas meklēt sev atbildes caur saviem sasniegumiem, saviem spēkiem, savu personīgo savtīgo gribu. Viņi negrib sekot savai personīgajai sirdij, atteikdamies no Manis – viņu Dieva – un koncentrējušies uz savām egoistiskajām tieksmēm, kas aizved viņus no vienīgā pareizā ceļa – Manis – viņu Dieva. Es esmu vienīgais ceļš un patiesība.

  Daudzi pieviļas, ejot pa saviem ceļiem, neieejot tuvībā ar Mani un nemeklējot Manu gribu, Manu patiesību un Manu virzienu viņu dzīvei.

  Viņi seko tam, ko pasaule sauc par pareizu: tiekšanās pēc naudas, stāvokļa, slavas, daudz dažādu apmierinājuma veidu, izņemot Mani – Dievu. Tie ir augstākās raudzes maldi.
  Es nesaku, ka jums nav jāstrādā vai jādzīvo dzīvi, bet Es saku, ka jums no sākuma ir jāmeklē Mani, lai Es varētu virzīt jūs uz pareizo ceļu, lai jūs varētu dzīvot šajā pasaulē. Ja jūs sekojat saviem plāniem un sapņiem atšķirti no Manas iejaukšanās, tad jūs atrodaties aiz Manas gribas robežām, atstājot sevi atvērtu priekš Mana ienaidnieka, un tāpat arī jūs dzīvojat grēkā, jo jūs neesat Manā gribā. Tas ir lepnums un dumpis. Daudzi tā staigā.

  Salamana pamācības 18:12: Priekš bojā iešanas cilvēka sirds kļūst lepna, bet pazemība ved godā.
  Salamana pamācības 29:23: Cilvēka lepnība viņu gāzīs, bet pazemīgais iemanto godu.
  Mateja 23:12: Un kas pats paaugstināsies, tas tiks pazemots; un, kas pats pazemosies, tas tiks paaugstināts.

  Jēkaba 4:6: Toties Viņš dod lielāku žēlastību; tādēļ raksti saka: Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību.

  Salamana pamācības 8:13: Bijība Tā Kunga priekšā ienīst nelāgo, ienīst tukšu iedomību, augstprātību un ikvienu ļaunu ceļu, un manī mīt naids pret netaisnām un neīstām runām.
  „Kungs, kā palikt Tavā gribā?” Lūk kā palikt Manā gribā: pakļaut sevi Man – ar pilnu atdevi. Tad Es vadīšu jūsu soļus. Tas nozīmē katru dienu: nāciet pie Manis katru dienu un lūdziet Manus norādījumus, vadību līdzīgi bērnam. Tā ir bērnišķīga ticība. Pasaule zīmē ainu, ka būt pašnodrošinātam ir ceļš uz veiksmīgu dzīvi. Tas ir labi sakārtots Mana ienaidnieka māņu plāns. Viņš piemānīja pasauli ar meliem. Mani bērni ir pa dzīvi caur viņu personīgo izdomāto plānojumu un shēmām, ne reizi neprasot padomu Man – viņu Radītājam, – un tā viņi cer, ka viss būs labi. Ja tas izskatās pareizi, tātad tam arī jābūt pareizam. Bet tas ir ļauns ceļš, kas Manus bērnus aizved pa plato ceļu. Tikai Man ir pareizais kurss, pareizais ceļš priekš Maniem bērniem, un šo kursu Es viņiem dodu katru dienu.

  Jāņa 5:30: Es no Sevis nespēju darīt nekā. Kā Es dzirdu, tā Es spriežu, un Mans spriedums ir taisns, jo Es nemeklēju Savu gribu, bet Tā gribu, kas Mani ir sūtījis.

  Cilvēkiem nākas dzīvot šajā pasaulē, un dažreiz viņi ir spiesti plānot uz priekšu. Kā ir ar to? Mans bērns, jā, Mani bērni dzīvo pasaulē, bet Es tiem varu pat dot norādījumus, kas skar lēmumus, kurus nāksies izdarīt nākotnē. Ja Mani bērni meklē Mani, dažreiz atbilde ir „Stāvi un gaidi.” Tikai tiem Maniem bērniem, kuri mērķtiecīgi atrodas tuvu Man un staigā ar Mani katru dienu, tiks dota saprašana. Kad Mani bērni ir tālu no Manis un nāk pie Manis reti, Es tos nevaru svētīt. Es neesmu tas Dievs, kuru jūs varat pārbaudīt laiku pa laikam, kā daudzi bērni tic. Vairums nāk pie Manis savas krīzes laikā, un tad viņi atgriežas, bet tad tie aizmirst par Mani. Šie bērni Mani nemaz nepazīst.

  Es esmu Dievs, kurš vēlas tuvību, tuvību ar Saviem bērniem. Tas ir ļauni priekš Manis – būt remdenam. To Es izspļaušu no Savas mutes.

  Mateja 7:21–23: Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! – ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu. Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! Vai mēs Tavā VĀRDĀ neesam nākošās lietas sludinājuši, vai mēs Tava VĀRDĀ neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā VĀRDĀ neesam daudz brīnumu darījuši? Un tad Es tiem apliecināšu: Es nekad jūs neesmu pazinis; eita nost no Manis, jūs ļauna darītāji. <<<

  Produkta informācija

  Autors(i): Sjūzana Dēvisa
  Izdevniecība: Viņa Vārds Manī
  Valodas: Latviešu
  Vākojums: mīkstie vāki
  Lappuses: 160
  Publikācijas datums: 2018
  ISBN: 9789934515590
  Kategorijas

  Latviešu
  Grāmatnīca / Grāmatas
  BibliotēkaK / GrāmatasK+
  Tēmas / Pēdējie laiki
  Komentāri uz Manna.lv

  Atstājiet Jūsu komentāru!
  Permalink

  http://www.manna.lv/item/9789934515590.html
  Mana Manna.lv | Rakstiet mums | Notikumi | Pievienot notikumu | Raksti | Palidzība | Lapas karte

     © KIC Tava Izvēle 2008-2020
  KIC Tava Izvēle Timoteja iela 1, Rīga, LV-1050
  Tālr.: 67217712, 26522675, Fakss: 67217712, e-pasts: infomanna.lv
  Izstrāde un atbalsts: Amizante