KIC Tava Izvēle
Timoteja iela 1, Rīga, LV-1050
Tālr.: 67217712, 26522675
e-pasts: infomanna.lv
06.06.20 20:50
Meklēšana

Domājot par vīna trauku

Bilde
[ palielināt ]
Manna.lv cena: 2,50 EUR

Veikals:tiek izsūtīta 1-3 darba dienu laikā
Bibliotēka:ir bibliotēkā

Pircēji, kas pērk šo preci, izvēlējās arī

 • Iepotētie
 • Sakņu dziedinošais spēks

 • Apraksts un viedokļi

  SATURS
  Ieteikumi
  Ievads
  Ievads: Aicinājums pēc jauna vīnatrauka
  1. Draudzes sapulcēšanās mērķis
  2. Draudzes sapulcēšanās fokuss
  3. Draudzes sapulcēšanās vieta
  4. Vietējās draudzes daba
  5. Vadība vietējā draudzē: Kas viņi bija?
  6. Vadība vietējā draudzē: Kā viņi vadīja?
  7. Vietējās draudzes saturs
  8. Vietējās draudzes robežas
  9. Vietējās draudzes funkcijas
  10. Vietējās draudzes kārtība
  11. Ko mums darīt?

  IETEIKUMI -
  Frenka Violas Domājot par VĪNATRAUKU ir plašs un dziļi izstrādāts materiāls. Tas norāda uz dzīvesveidu, kas raksturoja Jaunās Derības draudzi, un parāda šodienas ainu. Frenka balss atklāj Jaunās Derības draudzes sūtību- tā ir "miesa," "ģimene," un "līgava." Faktiski Jaunās Derības draudze ir attiecību draudze.
  Tas, ka Jaunās Derības draudze ir attiecību draudze, pats par sevi nav pretruna. Tomēr daudziem cilvēkiem tādas grāmatas kā Frenka nāk kā šoks. Draudzēm, kurās ir atraduši mājvietas daudzi no mums, ir visai niecīgs sakars ar to dzīvesveidu, kas raksturoja Jaunās Derības draudzi. Nebūdama miesa vai ģimene, draudze lielākajai daļai no mums ir organizācija vai institūts. Kontrasts starp institucionālo mūsdienu draudzes izskatu un attiecību vidi Jaunās Derības draudzē ir šausmīgs.
  Institucionāla draudze zina, ka Jaunās Derības draudze tai ir bīstama un var to iznīcināt, tomēr nekas nemainās, neskatoties uz faktu, ka pirmkristiešu kopums bija Draudze. Var palikt apgalvojot, ka Bībelei ir autoritāte "ticībā un darbībā," un joprojām ignorējot tās autoritāti attiecībā uz Draudzes darbību. Varbūt tā jau ir izdarījusi savu izvēli. Tomēr visbiežāk tas vēl daudziem nav atklājies, jo institucionālas draudzes ir kā vilcieni. Tie dodas noteiktos virzienos, un tie turpinās kursēt pa šiem maršrutiem vēl ilgu laiku pēc tam, kad kāds tos centīsies apturēt.
  Līdzīgi kā vilciena gadījumā, nav iespējams strauji izmainīt institucionālas draudzes virzību. Ja iespējams atrast bremzi, vilcienu iespējams apturēt; pretējā gadījumā tas turpinās skriet pa savām sliedēm. Tāpēc ikvienam atliek tikai cerēt, ka viņš ir iekāpis pareizajā vilcienā, kas dodas pareizā virzienā.
  Attiecību draudzes, kā minēts Jaunajā Derībā, ir pilnīgi atšķirīgas. Tās nav vilcieni, bet gan ejošu cilvēku grupas. Šīs grupas iet daudz lēnāk par vilcienu- tikai vairākas jūdzes stundā, bet tās var jebkurā mirklī apstāties. Kas ir daudz svarīgāk: viņas spēj pievērst uzmanību katram viņu Kunga izsacītajam vārdam. Līdzīgi vilcienam institucionālās draudzes ir viegli saskatāmas. Dūmi, smirdoņa un troksnis ir nepārprotamas pazīmes. Attiecību draudzes ir daudz klusākas. Tā kā tās neizpauž savu tuvumu ar garām slīdošām gaismām katrā ceļa posmā, daži tic, ka Jaunās Derības parauga draudzes ir mirušas jau senatnē. Tomēr nekas no tā nav patiesība. Attiecību draudzes atrodas visur. Es personīgi esmu vienā no tām jau vairāk nekā divdesmit gadus. Tādas grupas kā mūsējā klusi staigā kopā, nepiesaistot citu uzmanību, jo mēs visi kopā esam tikai ceļotāji.
  Kad iemācīsities saskatīt attiecību draudzi, jūs drīz vien atklāsit šādas cilvēku grupas visur. Viņi dzīvo kā Jaunajā Derībā- kā ķermenis, ģimene un līgava un nevis kā organizācija. Es personīgi pazīstu daudzas no tām; tās savukārt pazīst simtus un tūkstošus citu tādu grupu. Tās vienkārši ir cilvēku grupas, kas staigā ar Dievu. Vilcieni tām paskrien garām visu laiku. Dažreiz cilvēki kupejās tiem pamāj ar roku; dažreiz viņi to nepaspēj izdarīt, jo vilciens kustas pārāk ātri un cilvēki, kas pārvietojas ar vairākas jūdzes lielu ātrumu stundā, tiem liekas stāvam uz vietas.
  Tas viss ir atrodams Frenka grāmatā. Viņa skatījums ir gan didaktisks, gan arī garīgs. Tas viņam palīdz atklāt Jaunās Derības draudzi un padarīt mūsu acis redzīgas.
  Ja esat kādā no cilvēku grupām, kas staigā apkārt kā attiecību draudze, Jaunais vīnatrauks jums sniegs jaunu atklāsmi par jūsu piederību Jaunās Derības patiesajai sadraudzei. Ja tomēr atrodaties kādā no vilcieniem, kas pazib garām, jūs, iespējams, izbrīnīsities, atklājot, ka kādi no šiem pelēkajiem staiguļiem, ko redzat caur izkrāsoto vilciena logu, arī pieder Dievam. Tā nelielā cilvēku grupiņa, ko jūs tur saskatījāt no strauji braucošā vilciena loga, bija vēl viena attiecību draudze.
  Hals Millers
  Salema, Masačūseta

  IEVADS

  Sekojošajās lappusēs esmu uzstādījis visai provokatīvus jautājumus, kā mēs spēlējam draudzi 21. gadsimtā. Mans nodoms to darot ir divējāds: 1)iepazīstināt ar Bībeles mācību attiecībā uz Jaunās Derības draudzes dzīvi tos, kas ar to nav pazīstami, un 2)attīstīt dziļāku izpratni par to, kā mūsdienu draudzes darbība saskan ar Dieva mūžīgajiem nodomiem Kristū.
  Viscaur šajā grāmatā es par atskaites punktu ņemšu draudzes, ko vairums cilvēku pazīst kā "organizāciju" draudzes. Es tās visai viegli varētu nosaukt arī par "iestādījuma draudzēm," "tradīciju draudzēm," "tradicionālajām draudzēm," organizētajām draudzēm," "laicīgajām draudzēm," "programmatiskajām draudzēm" u.t.t. Lai arī šīs frāzes ir tikai nepilnīgs un nepiemērots lingvistisks līdzeklis, šie apzīmējumi tomēr vislabāk atklāj mūsdienu kristīgo organizāciju būtību.
  Pirms sociologs norādīs uz vārda "organizācija" nepilnīgu pielietojumu, pieņemu, ka visas draudzes, pat tās, ko es nosaucu par "Jaunās Derības draudzēm," ir organizētas. Socioloģiski runājot, organizēšanās ir jebkura cilvēku aktivitātes izpausme ar mērķi sasniegt kādu kopēju mērķi. (Pat attiecībā uz tā Kunga iknedēļas Piemiņas mielastu to varētu tehniski apzīmēt ar vārdu "organizēšana.") Tomēr šajā grāmatā es lietoju frāzi "organizācija" daudz šaurākā izpratnē. Es runāju attiecībā uz draudzēm, kas primāri darbojas kā organizācijas, kas ir organizatoriski centrētas uz profesionāliem mācītājiem un komandu; kas ir balstītas uz programmām daudz vairāk nekā attiecībām un apvieno ap sevi cilvēkus, kas atzīst kādu konkrētu mācību vai darbības praksi.
  Kontrasta dēļ šajā grāmatā es ceru atklāt redzējumu par vietējo draudzi, kas savā uzbūvē ir garīgs organisms un kas savā darbībā balstās uz savstarpējām attiecībām. Bībeliski runājot, šādas draudzes darbības centrā ir Kristus un tās organizēšanās forma ir Miesa. Vienkāršāk sakot, šīs grāmatas mērķis ir atklāt no jauna, ko no Dieva skatu punkta nozīmē draudze.
  Tiem no jums, kas nekad nav lasījuši par "draudzi," šī grāmata var likt eksplodēt. Tos, kas vēl nav gatavi izdarīt godīgu un patiesu izvēli attiecībā uz laikmetīgo draudzi, šī eksplozija var likt izdarīt uzbrūkošus secinājumus. Tomēr tiem, kas ir pietiekoši izlēmīgi katru darbošanās veidu salīdzināt ar Bībeles atklāsmi, kas ir gatavi iziet ārā no tradicionālās reliģijas cilvēciskajām drošajām patvēruma sienām, iziet cīņā ar kompromisiem, kas ir gatavi satvert krustu, šajā grāmatā atklātās eksplozīvās patiesības spēs droši un pārliecinoši atbrīvot jaunai dzīves izpratnei.
  Lai gan grāmatu veikalu plaukti ir piepildīti ar veselu virkni grāmatu par Jaunās Derības draudzi, daži brīnīsies, kāpēc es saskatu vajadzību šim skaitam pievienot klāt vēl kādu. Pavisam vienkārši, es ticu, ka šīs grāmatas vērtība pārsniedz visu iepriekšējo izdevumu krājumus. Tā apvieno debešķīgo un garīgo Dieva nodomu Kristū ar praktisko un zemišķo draudzes dzīvi. Kamēr citas grāmatas apspriež pagātni mūsdienu skatījumā (daudzas no tām, diemžēl, nav vairs nopērkamas), šī grāmata pasniedz mūsdienas caur agrākā laikmeta prizmu. Citiem vārdiem, tā atklāj Jaunās Derības draudzes pamatvērtības kontekstā ar Dieva mūžīgajiem nodomiem. Tā cenšas nodrošināt veselīgu līdzsvaru starp draudzes teoloģisko aspektu un tās praktisko dimensiju. Vienkārši sakot, šī grāmata ir mūsdienu mēģinājums pasniegt vecas patiesības no šodienas cilvēka redzes leņķa...
  Fragmenti

  IEVADS
  Sekojošajās lappusēs esmu uzstādījis visai provokatīvus jautājumus, kā mēs spēlējam draudzi 21. gadsimtā. Mans nodoms to darot ir divējāds: 1)iepazīstināt ar Bībeles mācību attiecībā uz Jaunās Derības draudzes dzīvi tos, kas ar to nav pazīstami, un 2)attīstīt dziļāku izpratni par to, kā mūsdienu draudzes darbība saskan ar Dieva mūžīgajiem nodomiem Kristū.

  Viscaur šajā grāmatā es par atskaites punktu ņemšu draudzes, ko vairums cilvēku pazīst kā "organizāciju" draudzes. Es tās visai viegli varētu nosaukt arī par "iestādījuma draudzēm," "tradīciju draudzēm," "tradicionālajām draudzēm," organizētajām draudzēm," "laicīgajām draudzēm," "programmatiskajām draudzēm" u.t.t. Lai arī šīs frāzes ir tikai nepilnīgs un nepiemērots lingvistisks līdzeklis, šie apzīmējumi tomēr vislabāk atklāj mūsdienu... >>>

  Produkta informācija

  Autors(i): Frenks Viola
  Izdevniecība: Viņa Vārds Manī
  Valodas: Latviešu
  Vākojums: mīkstie vāki
  Lappuses: 179
  Publikācijas datums: 2009
  Size, cm (width, height): 9.99 x 9.99
  ISBN: 9789984801667
  Kategorijas

  Latviešu
  Grāmatnīca / Grāmatas
  BibliotēkaK / GrāmatasK+
  Tēmas / Draudze un kalpošana
  Komentāri uz Manna.lv

  Atstājiet Jūsu komentāru!
  Permalink

  http://www.manna.lv/item/9789984801667.html
  Mana Manna.lv | Rakstiet mums | Notikumi | Pievienot notikumu | Raksti | Palidzība | Lapas karte

     KIC Tava Izvēle 2008-2020
  KIC Tava Izvēle Timoteja iela 1, Rīga, LV-1050
  Tālr.: 67217712, 26522675, Fakss: 67217712, e-pasts: infomanna.lv
  Izstrāde un atbalsts: Amizante